Pi, 12. apríla 2024.

Maďarské zvyky a tradície spojené s októbrom

Október bol v mnohých maďarských regiónoch predovšetkým mesiacom vinobraní. Súčasťou tohto mesiaca je aj niekoľko špeciálnych dní, s ktorými sa u Maďarov spájajú ľudové povery a pranostiky.

4. október: Deň sv. Františka z Assisi (Assisi Szent Ferenc napja)

V niektorých maďarských regiónoch sa za najvhodnejší týždeň pre sejbu pokladal tzv. „týždeň Františka“ (maď. ferenchét), inde sa tento deň pokladal za začiatok vinobraní. Ešte predtým sa ale na horách praskalo bičmi, aby tak ľudia symbolicky vyhnali zlých duchov.

Deň Demetera

Deň Demetera sa nazýva aj „pastierskym novým rokom“
FOTO: www.faluhelyen.blogspot.com

15. október: Deň Terézie (Teréz napja)

Deň Terézie bol v mnohých maďarských regiónoch dňom začiatku vinobraní. Na niektorých miestach sa dokonca ženám zakazovalo v tento deň pracovať, nemohli napríklad prať, ani upiecť chleba.

20. Október: Deň Vendelína (Vendel napja)

Gazdovia a pastieri, ktorí chovali dobytok, pokladali sv. Vendelína za svojho patróna. Stavali na jeho počesť sochy, kedy bol sv. Vendelína oblečený v pastierskom rúchu, a pri nohe mu ležali pes a ovca. Ak vypukla medzi domácimi zvieratami nejaká nemoc, vravievalo sa, že „Vendelín berie zvieratá“ (maď. „Vendel viszi az állatokat“). Dobytok v tento deň nebol zapriahnutý, ani vyhnaný na trh. Deň Vendelína bol sviatkom pastierom aj na Žitnom ostrove (maď. Csallóköz). V tento deň je zvykom sa zabávať pri hre na gajdách.

21. október: Deň Uršule (Orsolya napja)

U pastierov sa tradovalo, že ak je na deň Uršule pekné počasie, tak pekné počasie zostane až do Vianoc. Počasie na deň Uršule predznamenáva teda zimné počasie. Aké je v tento deň počasie, také bude aj v zimnom období. V niektorých maďarských regiónoch bol práve deň Uršule tradičným dňom začatia vinobraní.

26. október: Deň Demetera (Dömötör napja)

Vo východnej časti krajiny bol práve Demeter patrónom pastierov. Deň Demetera sa nazýva aj „pastierskym novým rokom“ (maď. juhászújév), lebo na mnohých miestach sa pastieri v tento deň dohodli s gazdom, či u neho predĺžia, alebo ukončia svoje služby. V tento deň sa organizovali jednodňové, alebo aj viacdňové veselice. Veľké oslavy sa konali najmä v meste Szeged (slov. Segedín), kde sa zároveň oslavoval aj patrón kostola, ktorý sa nachádza v centre mesta. Pastieri v tento čas varili na dvore fary baraní paprikáš, manželky pastierov zas piekli záviny. Oslavy na deň Vedelína a Demetera však už na prelome storočia stratili svoj význam, čím vzrástol význam dňa sv. Michala. Napokon spomeňme pranostiku spojenú s týmto dňom: Ak je na deň Demetera chladný vietor, je to predzvesť tuhej zimy.

28. október: Deň Šimona-Judáša (Simon-Júdás napja)

Aj tento deň je známy tým, že v určitých maďarských krajoch sa práve v tento čas začalo vinobranie. Na deň Demetera je však už väčšinou chladné počasie, o čom svedčia aj zachované ľudové rýmovačky: „Eljön a Simon, Júdás/Dideregve fázik a gulyás.“ (Príde Šimon-Judáš, trasie sa od zimy pastier.).

Informácie z: Magyar néprajz (VII. kötet)
Hlavný obrázok
– www.fabularium.hu

    Related Posts

    Vinobranie u Maďarov