St, 22. mája 2024.

Otázka národnej identity

Interaktívne divadlo s názvom Másik oldal/Druhá strana malo za úlohu predstaviť niekoľko momentov zo života dospievajúceho maďarského chlapca. Príbeh bol určený predovšetkým pre mladú generáciu, ale ponaučenie z neho slúži na zamyslenie všetkým. Maďarské dieťa zo Slovenska, ktoré študovalo na základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským, a pochádzalo z čisto maďarskej dediny, sa dobrovoľne rozhodne ísť ďalej študovať na športové gymnázium do Žiliny, lebo sa chce stať futbalistom. Čo bude s ním ďalej? Ostane Maďarom? Je vôbec Maďarom ten, kto namiesto toho, aby študoval na neďalekom maďarskom gymnáziu, si vyberie Žilinu? Tieto a podobné otázky boli témou divadelnej hry z dielne Vekker Műhely.

Počas diskusie po divadelnom predstavení prítomní zistili, že čo sa týka oblasti národnej identity, dnešná mládež rieši tie isté otázky, aké trápili príslušníkov staršej generácie. Väčšina Maďarov žijúcich na Slovensku totiž skôr či neskôr prežila zmenu prostredia a ocitla sa v čisto slovenskej komunite. U mladých to prišlo predovšetkým vtedy, keď sa rozhodli ísť študovať nejaký taký odbor, kde výučba prebiehala jedine v slovenskom jazyku.

Boli takí, ktorí vtedy dostali tzv. kultúrny šok. Naopak tí, ktorí pochádzali z dvojjazyčných miest, sa takými vecami ako iná národnosť druhého človeka neveľmi zaoberali. Bolo to preto, lebo kedysi aj ich prijali takých, akí sú, a nikto neriešil ich národnú identitu. Samozrejme nie každý mal, či má také šťastie. Mladé dievča z publika porozprávalo, že podľa názoru jednej učiteľky na bratislavskom konzervatóriu, žiadny Maďar nemôže vedieť po slovensky na jednotku, a tak aj ona môže mať len horšiu známku. Učiteľka ruskej národnosti na bilingválnom gymnáziu zas preto dala maďarskému dieťaťu štvorku z nemčiny, lebo podľa nej ten, kto prišiel zo školy s vyučovacím jazykom maďarským, nemôže vedieť žiadny cudzí jazyk lepšie od štvorky.

Výhovorky sa teda vždy nájdu. Je pravda, že mnohých maďarských žiakov podobný prístup učiteľov odrádza od štúdia na slovenskej škole, a rozhodnú sa z takýchto škôl odísť. Iných však obmedzenosť takýchto a podobných ľudí naopak posilnila v ich maďarskej identite.

    Related Posts

    Úloha z dejepisu
    Soeren Keil
    Územná autonómia ako nástroj riešenia konfliktov
    Asimilácia a identita po roku 1918 v slovensko-maďarskom vzťahu (2. Časť)