So, 20. júla 2024.

Jedinečné Múzeum bábik v obci Búč

Obec Búč (maď. Búcs) leží na území južného Slovenska v okrese Komárno. Práve v tejto malej obci sa nachádza jedinečné Múzeum bábik, ktoré je nevšedné tým, že sa tu nachádzajú bábiky odeté v ľudových krojov charakteristických pre Maďarov žijúcich v jednotlivých regiónoch južného Slovenska.

Za celým týmto zaujímavým projektom stojí Eszter Szobi Kerekes, ktorá asi pred 20 rokmi prišla s nápadom zriadiť múzeum bábik v obci Búč. Cieľom múzea je jednak predstaviť návštevníkom históriu, jedinečnosť a pestrosť tunajších maďarských ľudových krojov, zároveň však aj takýmto spôsobom uchovať maďarské kultúrne dedičstvo a maďarský jazyk na Slovensku.

Táto práca bola už do začiatku veľmi náročná, bolo totiž potrebné zozbierať informácie, na základe ktorých by sa dali vyhotoviť autentické maďarské ľudové kroje. Podľa výskumov maďarských etnologičiek Margit Méry a Márie Jókai sa stanovilo 11 veľkých etnografických oblastí a v rámci nich 29 typov ľudových krojov. Skupina pod vedením Eszter Szobi Kerekes sama vyhľadala tieto regióny, aby získala čo najviac informácii o príslušných ľudových krojoch nosených v týchto oblastiach. Počas týchto návštev našli ženy, ktoré buď dodnes nosia, prípadne počas sviatkov si stále odievajú pre ich región typický ľudový kroj.

Múzeum bábik v Búč je jedinečné tým, že si tu môžeme pozrieť nielen charakteristický ľudový kroj muža a ženy v danom regióne, ale za pomoci vyhotovených viacčlenných rodín aj kroje charakteristické pre ďalších členov rodiny. Múzeum má k dispozícii autentické kroje jednotlivých regiónov v zmenšenej podobe, do ktorých sú odeté jednotlivé bábiky predstavujúce členov rodiny (starého otca, starú mamu, mladého muža, mladú ženu, bábätko, chlapca a dievčatko). Jedinečným je aj zobrazenie spôsobu, v čom nosili mladé ženy svoje bábätká a do akých šiat ich toho času odievali.

Počas návštevy jednotlivých regiónov zozbierala výskumná skupina aj názvy, ktorými sa v daných oblastiach označovali jednotlivé časti odevu. Tieto slová sú veľmi nápomocné čo sa týka skúmania pôvodných maďarských názvov jednotlivých druhov odevu. Mnohé z týchto pomenovaní dnes už upadli do zabudnutia, tieto druhy šiat sa totiž už nenosia, tým pádom sa ani dané slovíčka nepoužívajú v maďarskom jazyku.

Prvá výstava bábik pozostávala ešte len z desiatich typov krojov, a mala predovšetkým za cieľ poukázať na dôležitosť zachovania materinského jazyka, ľudových tradícii a zvykov tunajšej maďarskej komunity. Druhá, už oficiálna výstava bola otvorená 14. januára 1999 pod názvom Felvidéki népviseleti babák (Bábiky v hornozemských ľudových krojoch) v Spoločenskom dome Maďarov (Magyarok Háza). Na tejto výstave boli predstavené kroje z 24 obcí južného Slovenska. Bezprostredne po tejto výstave sa zbierka bábik stála rozrastala. Dnes sa už múzeum môže pýšiť rodinou bábik v krojoch z 59 obcí.

V tejto náročnej práci boli nápomocní okrem autorov projektu, šikovných krajčírok, ktoré jednotlivé kroje vyhotovili, ako aj ľudí ochotných sprostredkovať informácie o nosení krojov, i ďalší pomocníci a podporovatelia tohto projektu, ktorí umožnili zorganizovanie tejto výstavy aj v iných mestách. Výstava bábik bola úspešne predstavená v mnohých regiónoch Slovenska, Maďarska ako aj na území Česka či v nemeckom Hannoveri.

Tento projekt je jedinečným prostriedkom na predstavenie maďarskej kultúry odievania v regiónoch južného Slovenska. Organizátori v obci Búč srdečne očakávajú každého návštevníka a záujemcu o ľudovú kultúru tunajších Maďarov.

Informácie z: http://www.babamuzeum.sk/hun/home/