Pi, 24. mája 2024.

17. októbra 1803 sa v obci Söjtör narodil Ferenc Deák, jeden z najvýznamnejších politikov v maďarskej histórii titulovaný aj za „mudrca národa“ („haza bölcse”). Deák sa k bojom o modernizáciu Uhorska pripája na uhorskom sneme roku 1832-36, neskôr sa stáva ministrom, a po potlačení revolúcie zas vedúcou osobnosťou pasívneho odporu. Za vrcholné dielo v kariére Deáka sa považuje jeho veľkolepá práca týkajúca sa rakúsko-maďarského vyrovnania, čím položil základy konštitučnej dualistickej monarchie.

Deákovo ranné detstvo nebolo veľmi šťastné. Svojim rodičom sa narodil ako siedme dieťa, avšak jeho matka Erzsébet Sibrik následne po pôrode umiera. Ako 5-ročný stráca i svojho otca. Deák aj jeho súrodenci sa preto dostávajú k svojmu tútorovi, ktorým bol ich strýko György Hertelendy. Vďaka jeho patronátu mohol mladý Deák študovať a získať kvalitné vzdelanie. Roku 1823 získava diplom na právnickej akadémii v Győri. Po štúdiách pracoval ako právnik a notár, neskôr zohral dôležitú úlohu aj vo verejnom živote župy a to vo funkcii podžupana. Jeho politická kariéra začala vtedy, keď roku 1833 jeho starší brat Antal nečakane ochorel, a tak poslal na uhorský snem namiesto seba mladšieho brata Ferenca v úlohe vyslanca.

Benesch_Deák_Ferenc

Ferenc Deák okolo roku 1840 (Autor Pál Benesch; akvarel, Budapesti Történeti Múzeum).

Deák sa v máji roku 1833 pripája k politickým bojom dolnej komory uhorského snemu. Svojimi vystúpeniami o zrušení poddanstva, o poľskej otázke, ako aj o slobode prejavu a vierovyznania sa stal za krátky čas jedným z vedúcich osobností vládnej opozície.

Po niekoľkých neúspešných politických aktivitách medzi rokmi 1841-44 sa sklamaný Deák stiahol do úzadia. Po marcovej revolúcii roku 1848 sa však znovu vracia do politiky a neskôr sa stáva ministrom spravodlivosti uhorskej vlády.

Deák sa vo funkcii ministra spravodlivosti prejavil ako rozvážny politik a horlivý zástanca právneho štátu. Veľakrát sa pokúšal byť sprostredkovateľom medzi Viedňou a vládou v Pešti. Potom ale ako 11. septembra 1848 cisárske vojská prekročili maďarské hranice, Deák si uvedomil márnosť svojich snáh a tak opustil ministerské kreslo. Na prelome roku 1848-49 sa pokúsil ešte raz uzmieriť Habsburgovcov, avšak bez výsledku. Následne potom sa Deák vrátil domov na svoj statok v Zalánskej župe.

kokarda

15. marec

V Maďarsku je 15. marec sviatkom maďarskej revolúcie z rokov 1848–49. Revolúcia je pre Maďarov symbolom boja proti absolutizmu, feudalizmu a cisárskemu centralizmu, za liberalizáciu, pokrok a demokratizáciu krajiny. V Maďarsku je tento deň štátnym sviatkom. Pripomínajú si ho Maďari aj na Slovensku symbolickým pripnutím maďarskej trikolóry.

Po porážke maďarskej revolúcie sa Deák stáva vedúcou osobnosťou maďarského verejného života. Stalo sa to tak jednak kvôli jeho geniálnej osobnosti, a jednak kvôli jeho dôveryhodnosti a dôslednosti. „Právnik národa” (nemzet prókátora) sa tešil veľkej úcte aj na samotnom cisárskom dvore. V nasledujúcich obdobiach sa však Deák stáva aj symbolom pasívneho odporu voči Viedni. Politik predpokladal, že touto izoláciou môže dúfať v maďarský politický úspech. Nekompromisne trval na právnej kontinuite a na návrate stavov z roku 1848.

Deák v apríli roku 1865 napísal pod pseudonymom takzvané Veľkonočné články (Húsvéti cikk), ktoré predznamenali rakúsko-maďarské vyrovnanie z roku 1867 a z neho vyplývajúci dualizmus. Deák bol i ten, kto z maďarskej strany viedol aj príslušné rokovania.

Následne Deák dosiahol, aby cisár František Jozef vymenoval maďarskú vládu pod vedením grófa Gyulu Andrássyho. Neúnavnou prácou maďarského politika a „mudrca národa” sa zrodil dualistický systém vlády, ktorý zabezpečil modernizáciu Uhorska. Zároveň veľmi dlhé obdobie práve rešpekt voči Deákovi ako politikovi zabezpečovalo i úspešné fungovanie Andrássyho vlády.

post_177595_20140718165150

Maďarská bankovka 20 000 forintov. Na lícnej strane sa nachádza portrét Ferenca Deáka.

Svoj posledný prejav na uhorskom sneme mal „mudrc národa” v júni roku 1873, následne potom sa kvôli svojmu pokročilému veku a zhoršujúcemu sa zdravotnému stavu stiahol z politického života. Umiera 28. januára 1876 v Budapešti vo veku 72 rokov. V jeho osobe opustil maďarský verejný život jeden z najtalentovanejších politikov 19. storočia, ktorý sa svoju vytrvalou a neúnavnou prácou pričinil o transformáciu a modernizáciu Uhorska. Dualistický systém – životné dielo Deáka, nakoniec prežilo pol storočia. Na základe výsledkov práce, ktoré Deák horlivo vykonával celý život, ho môžeme teda oprávnene titulovať za mudrca národa.

Preložené z: Tarján M. Tamás: 1803. október 17. | Deák Ferenc születése

    Related Posts

    Kliatba Mateja Korvína a iné strašidelné príbehy spojené s Oravským hradom
    Polytechnik a vynálezca Kempelen a jeho slávny šachový automat
    János Esterházy
    Esterházy, ktorého hľadalo Gestapo aj KGB, vytrval aj v najkritickejších časoch