St, 29. mája 2024.

Ako vyzerali prvé maďarské módne časopisy?

V súčasnosti máme k dispozícii neskutočné bohatý výber dámskych módnych časopisov, ale ako vyzerali vôbec prvé módne časopisy pre ženy na území historického Uhorska? Vznik literárnych módnych časopisov podnietilo v 1830-tich rokoch predovšetkým rozšírenie žurnalistiky, ako aj prichádzajúce spoločenské zmeny danej éry. Priemyselná revolúcia od základov zmenila textilnú výrobu, ľudia vedeli oveľa rýchlejšie a lacnejšie vyrábať rôzne odevné materiály, čo v konečnom dôsledku značne urýchlilo príchod zmien i do samotnej oblasti módy. Rozvoj tlače (ako aj ďalších iných postupov akými boli napríklad litografia či oceľové rytiny) zas umožnilo rýchle rozšírenie informácií o rôznych novinkách zo sveta módy a krásy.

Prvý módny časopis sa objavil v roku 1786 v nemeckom Weimare a niesol názov Journal der Moden und Damen. Od konca 18. storočia sa stalo pravidelnosťou vydávanie podobných publikácií aj v iných mestách Európy.

V roku 1830 sa v maďarskej literatúre objavil nový typ časopisu, ktorý bol po dlhom čase prvýkrát nasmerovaný ženskému publiku. Aj samotný príhovor časopisu bol adresovaný ženám, ako aj väčšina rubrík bola venovaná práve im. Táto publikácia však mala podobu literárneho módneho časopisu.

divatkep1Tento typ módneho časopisu teda nebol zameraný jedine na módu. Svoje pomenovanie dostal len na základe módnych obrázkov, ktoré boli jeho súčasťou. Svojim štýlom skôr pripomínal akúsi umelecky orientovanú periodickú publikáciu, ktorá pozostávala z dvoch hlavných častí. Prvá časť časopisu obsahovala literárne ukážky, cestopisy a rôzne rozpomienky, a len v jeho druhej časti sa venovalo spoločenskému životu ako aj samotnej móde. V podstate táto časť bola aj akousi bulvárnou kapitolou celej publikácie.

Tieto módne časopisy sa zvyčajne dištancovali od zvyčajných vedeckých časopisov a mali za cieľ predovšetkým pobaviť. Cieľom maďarských módnych časopisov bolo však v prvom rade vzdelávanie svojich čitateliek, a jednotlivé módne bloky slúžili len na prilákanie žien. Autori publikácií sa v podstate snažili takýmto spôsobom vychovávať a vzdelávať ženskú časť spoločnosti. Veľkú starostlivosť venovali cibreniu spoločenského života, informovaniu svojich čitateľov, uverejňovali výborné poviedky, cestopisy a životopisy. Novými vedomosťami tak chceli rozšíriť obzor a všeobecný prehľad maďarských čitateliek.

Mimo toho bola súčasťou týchto časopisoch aj umelecká kritika zo sveta divadelných predstavení a koncertov, ako aj informácie o príslušnom štýle oblečenia, ktoré je najvhodnejšie na takéto významné podujatia. Čitateľky boli oboznámené aj s rôznymi nasledovaniahodnými príkladmi so západnej Európy. Autori vtedajších módnych časopisov tak mali významný podiel na rozšírení kultúry a maďarského jazyka v krajine.

V Pešti sa prvý módny časopis objavil v roku 1828. Do roku 1852 (do obdobia existencie nemeckého časopisu Der Spiegel oder Blätter für Kunst, Industrie und Mode) bol tento časopis veľmi populárnym aj v nemecky hovoriacich krajinách.

Prehľad prvých známych maďarských módnych časopisov z 19. storočia

Honművész bol vôbec prvým módnym časopisom v maďarskom jazyku. Vznikol roku 1833 a spočiatku bol vydávaný len ako príloha časopisu Regélő. Jeho vydanie a edíciu mal na starosti Gábor Mátray. Hlavným cieľom časopisu Honművész však nebola v prvom rade móda, ale skôr rozšírenie maďarskej literatúry v krajine. Časopis zakaždým disponoval bohatou obrazovou prílohou o móde.

Časopis Honművész (Január/1839). Edícia: Gábor Mátray

Časopis Honművész (Január/1839). Edícia: Gábor Mátray

V roku 1842 prebral vedenie vydavateľstva časopisu Regélő-Honművész János Garay, ktorý zmenil názov časopisu na Regélő Pesti Divatlap. Celkový obsah publikácie sa však veľmi nezmenil. Časopis naďalej informoval o významných udalostiach umeleckého a spoločenského života, a svojich čitateľov vzdelával cez cestopisné a biografické články, ako aj rôznymi príbehmi. Časopis súčasne obsahoval veľké množstvo farebných módnych obrázkov.

regelo_pesti

Honderű bol najtypickejším dámskym magazínom doby. Vznikol v roku 1843. Bol určený predovšetkým aristokracii. Jednotlivé reportáže z časopisu boli doslovné preklady parížskych magazínov, ktoré boli zverejnené 1-2 týždne predtým. Veľmi atraktívnou inováciou časopisu však bolo to, že popri viedenských a parížskych módnych kreáciách sa časopis venoval aj predstaveniu najkrajších rób peštianských dám.

Zlatou érou módneho časopisu Honderű bol rok 1844, kedy jeho najsilnejšou stránkou sa stala krásna literatúra. Vydávanie časopisu sa ukončilo 2. apríla 1848.

Zlatou érou módneho časopisu Honderű bol rok 1844, kedy jeho najsilnejšou stránkou sa stala krásna literatúra. Vydávanie časopisu sa ukončilo 2. apríla 1848.

Vyššie spomínaný módny časopis Regélő Pesti Divatlap bol od roku 1844 premenovaný na Pesti Divatlap. Vedenie časopisu mal na starosti Imre Vahot, ktorý pokračoval vo vydávaní periodika už v oveľa „bulvárnejšej” forme. Počas tohto obdobia sa jeho zásluhou zmenil aj celkový tón magazínu, ktorý sa obrátil k silnému až prehnanému vlastenectvu. Vahot sa napríklad otvorene a ostro stavia proti zahraničnej móde a zastáva sa jedine maďarského štýlu obliekania sa. Toho času bol zamestnaný v redakcii ako literárny redaktor aj známy maďarský básnik Sándor Petőfi, ktorého básne boli prvýkrát uverejnené práve v tomto časopise a to do apríla 1845.

pdivatlaptogether

Életképek bol liberálne orientovaný módny časopis vydaný prvýkrát v roku 1844. V tomto periodiku publikovala smotánka maďarskej literárnej elity – od Sándora Petőfiho až po Móra Jókaiho. Povinná príloha módnych obrázkov bola pevnou súčasťou aj tohto magazínu, i keď ich nedostatkom bolo, že sa často uverejňovali bez príslušného popisu.

pic02

Preložené z originálu: Mit olvastak a nők a Glamour előtt?

    Related Posts

    Správy z monarchie: február 1868