Ut, 18. júna 2024.

Staré maďarské vianočné pozdravy a pohľadnice

Obrázková pohľadnica či korešpondenčný list je poštový formulár odosielaný aj bez obálky, ktorý má presne stanovené rozmery a je charakteristický tým, že na jednej strane ho zdobí ilustrácia či obrázok. Rozlišujeme dve typy pohľadníc: poštovné a súkromné. Dnešné pohľadnice vznikli pôvodne z korešpondenčných listov, ale poznáme pohľadnice už aj zo skorších období.

Na území Rakúsko-Uhorskej monarchie uviedli do obehu prvé „korešpondenčné listy” 1. októbra 1869. Na týchto listoch sa nachádzal mimo nemeckého nápisu „Correspondenz-Karte” aj rakúsky a maďarský erb.  O mesiac na to bol nemecký nápis nahradený maďarským nápisom: „Levelezési lap”.

Vo Francúzsku už na začiatku 17. storočia poznali pozdravné a ďakovné pohľadnice, ktoré mali v skutočnosti formu vizitiek. Na území Rakúsko-Uhorska boli veľmi populárne boli tzv. „Kunstbillet“, ktoré boli farebné pozdravné karty. Spočiatku išlo o ručne maľované pohľadnice, neskôr mali podobu farebných rytín. Myšlienka vzniku korešpondenčného lístka sa pripisuje Stephanovi Heinrichovi, ktorý sa v roku 1865 snažil týmto krokom znížiť cenu poštového lístka. Tento nápad prezentoval o štyri roky na to Herrmann Emmanuel v časopise Neue Freie Presse.

Aj na území Uhorska sa práve v tom období objavili prvé pohľadnice, ktorých rozmery boli stanovené v Paríži (140×90 mm). Výdaj prvých pohľadníc vyvolal veľký rozruch. Už hneď v prvý deň sa z nich predalo viac ako 10 000 kusov (v roku 1871 doručila maďarská pošta 2,5 milióna pohľadníc, v roku 1873 to bolo už 6,5 miliónov). Spočiatku sa na zadných stranách pohľadníc objavovali maľby krajiniek, neskôr architektúra. V roku 1885 bolo na území Rakúsko-Uhorskej monarchie povolené, aby aj súkromné osoby mohli vyhotovovať korešpondenčné lístky s obrázkami.

Vydávanie maďarských pohľadníc sa začalo v roku 1896. Do tohto obdobia sa vydávali len dve druhy korešpondenčných lístkov určené na sviatočné príležitosti, avšak ich vydavateľov nepoznáme. V roku 1896 bola vydaná séria 32 pohľadníc pri príležitosti miléniových osláv s nasledovnými témami: miléniová výstava, panoráma Budapešti, krajinky, historické scény, scény zo života, Chorvátsko, Slavónia. Týmto sa na území Uhorska začalo hromadné zasielanie a doručovanie pohľadníc. Ilustrácie na týchto pohľadniciach vyhotovovali známi maliari a ilustrátori doby, akými boli Tivadar Dörre, László Kimnach, Pál Vágó, či Károly Cserna. Na ľavej strane pohľadníc sa nachádzala kráľovská koruna, kým na strane adresáta nápis „Magyar Királyi Posta Levelező-Lap” (Maďarská kráľovská pošta Korešpondenčný lístok). Rozosielanie pohľadníc počas sviatkov sa veľmi rýchlo rozšírilo medzi obyvateľmi hlavne pre ich praktickosť a cenovú dostupnosť.

Na prvých maďarských pohľadniciach sa väčšinou nachádzali scény z hlavného mesta –  Budapešti, ale aj z iných väčších známych maďarských miest. Na pohľadniciach dominovali horské a prímorské rekreačné strediská, kúpele a turistické centrá Uhorska. Len o samotnej Budapešti sa v tom čase vyhotovilo až 1800 rôznych druhov pohľadníc. Mimo toho sa na pohľadniciach objavilo viac ako 60 liečebných a turistických stredísk, čo svedčí o veľkej popularite zasielania pohľadníc v Uhorsku. V tých časoch sa predajom pohľadníc zaoberali predovšetkým vydavatelia kníh, kníhkupectvá, papiernictvá a tlačiarne.

Staré maďarské vianočné pohľadnice:

08ba3de4cea28447d1df704bb5e7d522 1953 Boldog-Karacsonyt-1922.preview Boldog-Karacsonyt-1934.preview ecd7a0acfeee5cc198fe059ae62102c6 IMG_3330 (3) karácsonyi lap2 kepeslap1 p198qt4ht31fl5vfp1vs01eg01g9s1 www-tvn-hu_b1da5260f6a071762ab4a67dbaf654c6