Ut, 18. júna 2024.

Učme deti vzájomnému porozumeniu a tolerancii už odmalička

Deti, ktoré už v útlom veku spoznajú dejiny, zvyky a tradície iných národov, sú voči iným kultúram oveľa tolerantnejší, nemajú problém prijímať rozdielnosti, a sú zvedavejší a otvorenejší voči svetu.

Rómsko-maďarská výchova

Aká je tolerancia v prípade, ak dieťa pochádza z rómskeho etnika s maďarským rodinným pozadím a vyrastá v čisto slovenskom jazykovom prostredí v slovenskom meste? Pýtali sme sa na túto otázku Agnesu Hortváthovú, babku Oli, štvorročnej bratislavskej Rómky. Oli vyrastá v maďarskom prostredí, ale v tradíciách jej rodiny sa mimo rómčiny nachádza taktiež aj maďarčina a slovenčina. „Na Slovensku je zaužívaným zvykom, že mnohí si vyberajú tú ľahšiu cestu, čiže sa poddajú tlaku slovenského prostredia. V prípade rómskeho dievčatka je ťažké zachovať si maďarské korene v slovenskom hlavnom meste. Predsa sa však nájdu výnimky. Z každej kultúry sa jej snažíme ukázať to najkrajšie, a tak sa dievčatko učí aj dôležitosť rómskej rodiny. Nech cíti, že sme súčasťou niečoho väčšieho“ – hlása babka. „Maďarčine rozumie, ale prajem si, že keď dospeje, aby v slovenskom prostredí ďalej nieslo aj silu rómskej rodiny.“ Viackultúrnosť sa v jej prípade prejavuje aj vo výchove. V Strednej Európe, kde po niekoľkokilometrovej ceste sa už rozpráva iným jazykom, je toto mimoriadne dôležité“, hovorí Agnes Horváthová, ktorá je editorkou slovenskej webovej stránky www.minoritykids.sk venovanej rómskym rodičom. „Dieťa si bezbolestne a prirodzene osvojí jazyky. Vyvinie sa v ňom pocit významu viackultúrnosti, ako aj tolerancie voči iným kultúram a národom.“

Kultúrny šok

Jedna škôlka, šesť detí, päť jazykov, štyri národnosti, veľa hier. Nemusíme cestovať viac tisíc kilometrov, aby sme niečo také uvideli. Stačí navštíviť jednu škôlku na bratislavskom predmestí. Moja dcéra bola členkou tohto kolektívu. Niekedy som sa informovala o tom, aké to bolo hrať sa s čínskou Ana, a od dva a pol ročnej dcéry som dostala nasledovnú odpoveď: „Nehraje sa inak, jej hračky sú len iné!“

Zuzana takmer desať rokov viedla súkromnú škôlku v Bratislave. Podľa jej slov sa svet postavil na hlavu. Všetko sa príliš koncentruje na deti. Čo dnes očakávajú rodičia od jednej súkromnej škôlky?  Golf, angličtinu, veľa moderného „multi-kulti“. Podľa učiteľky materskej školy deti tieto veci nepotrebujú, ale potrebujú skôr lásku a porozumenie, a to hlavne v prípade detí mladších ako tri roky. Vyžadujú predovšetkým pocit bezpečia a podpory namiesto učenia sa jazykov. Ona je ešte prívržencom starého systému škôlky, kde panoval poriadok a štruktúra, dva rady a vypracované učebné osnovy. Počas svojej praxe sa už stretla s dievčatkom z Peru, ktorá zažila kultúrny šok pri vstupe do slovenskej škôlky, ale stalo sa aj to, že maďarské dievčatko učilo po maďarsky čínske dievčatko, a neskôr spoločnými silami sa pustili do učenia sa slovenčiny.

Jedinečné korene

Peter je veľmi hrdý na svoj pôvod. Na židovské vierovyznanie mnohí prizerajú divným pohľadom, kedysi sa usilovali predísť aj jeho zmienke. Židovsko-maďarsko-slovenská rodina sa snažila do veľkonočných sviatkov skĺbiť tradície dvoch národov. Fotku o veľkonočnom stole zdieľali členovia rodiny aj na internete: na stole bol súčasne prítomný židovský chlieb ako aj tradičné slovenské veľkonočné jedlá. Rodina svoje dvojročné dieťa takisto vychováva k tolerancii. „Obe kultúry sú dôležité, preto Veľkú noc predstavíme dvojakým spôsobom, a malého neskôr zavedieme aj do židovskej modlitebne. Je pre nás veľmi dôležité prijať históriu a pôvod našej rodiny, prepojenie minulosti s budúcnosťou.“ – hovorí hlava rodiny, ktorý sa so svojou manželkou pri rozhovore o výchovných metódach dohodli na tom, že budú pestovať obe kultúry, a do života svojich detí prinesú aj jazyk starých rodičov – maďarčinu.

Porozumieť iným nie je ľahké, a to ani v dospelom veku. Kľúčom ku šťastiu detí a k ich výchove ku tolerancii je predovšetkým to, aby deti dostali pozornosť od rodičov, ich porozumenie, lásku a čas. Takýmto spôsobom z nich vyrastú tolerantní a chápaví dospelí.

Lívia Bott

(autorka je spolupracovníčkou projektu MinorityKids.sk)

Preložené z originálu: Bott Lívia: Megértés és elfogadás kisgyermekkortól.

(IN:  Vasárnap, 51. évf. 24 szám, 2018. június 12., 22-23 old.)