St, 22. mája 2024.

Nový dokument: Rok 1956 v živote Maďarov v Československu

Fórum inštitút pre výskum menšín uviedol svoj najnovší dokumentárny film s názvom 1956 – Zabudnutá revolúcia (1956 – Az elfelejtett forradalom). Film, ktorý spracúva vážnu historickú tému s veľkým očakávaním pozrelo už viacero divákov.

Nový dokumentárny film sa zaoberá témou maďarskej revolúcie v roku 1956 a jej dopadom na maďarskú menšinu žijúcu vo vtedajšom Československu. V dokumente sa predstaví 15 pamätníkov a štyria maďarskí historici a odborníci na skúmané historické obdobie: Attila Simon, Árpád Popély, László Bukovszky a Barnabás Vajda. Pri rekonštrukcii jednotlivých príbehov poskytli pomoc herci Jókaiho divadla v Komárne, respektíve študenti Gymnázia Hansa Selyeho a Cirkevnej spojenej školy Marianum.

Vo filme sa objaví aj viacero známych osobností z maďarského verejného života ako spisovateľ a básnik Árpád Tőzsér, sochár János Nagy, pedagogička a bývalá poslankyňa NR SR Erzsébet Dolník, ktorá odmietla podpísať protirevolučnú komunistickú rezolúciu vtedajšieho režimu a mnohí ďalší. Po premiére filmu prijalo obecenstvo búrlivým potleskom menovaný dokumentárny film, ktorý slúži na popularizáciu maďarských dejín na Slovensku.

Rok 1956 u Maďarov v Československu

V roku 1956 sa na území Maďarska uskutočnila celosvetovo výnimočná revolúcia za slobodu, v ktorej sa na čelo maďarského národa postavili predstavitelia mládeže. Boj sa uskutočnil z toho dôvodu, že maďarský národ si prial slobodne rozhodovať o tom, ako má žiť.

V októbri 1956 sa zorganizovala revolúcia, ktorá začala najprv pokojnou demonštráciou,  no neskôr sa pretavila do podoby ozbrojeného povstania proti komunistickej diktatúre spojenej s osobou Mátyása Rákosiho, respektíve proti sovietskej okupácii.

Masové demonštrácie v Budapešti a na vidieku sa v mnohých prípadoch zmenili na krviprelievanie. Ako sa však stavali Maďari v Československu k udalostiam v Maďarsku? A ako sa k tomu stavala samotná československá vláda? Tieto otázky budú zodpovedané v novom šesťdesiatminútovom dokumente.

Z dobového rádia sa ozýva hlas maďarského politika Imreho Nagya a z jeho vyhlásenia sa dozvedáme, že Maďarsko vystupuje z Varšavskej zmluvy. Pamätníci, ktorí vystúpia v dokumente boli toho času mladíkmi, ktorí aj keď nemali možnosť reálne pomôcť ľuďom v Maďarsku, symbolicky vyjadrili svoje sympatie a súcit, a to aj napriek tomu, že za to zaplatili krivdami a represáliami zo strany československej vládnej moci.