St, 29. mája 2024.

Maďarská hymna je naša sloboda!

Stovky demonštrantov sa zišlo 5. mája pred slovenským parlamentom v Bratislave, aby vyjadrili svoj nesúhlas s novelou zákona o štátnych symboloch z dielne SNS, ktorý zakazuje hranie a spievanie maďarskej hymny na Slovensku.

Hlavnými organizátormi demonštrácie s názvom „Hymna je naša sloboda“ boli Béla Halász, Titusz Németh a István Samu. Akciu podporili Csemadok aj SMK.

Béla Halász vo svojom príhovore spomenul prijatie škandalózneho zákona, presláveného pod prezývkou Lex DAC, ktorý zakazuje a pokutuje hranie a spievanie maďarskej hymny na Slovensku. Ide totiž nielen o hymnu, ale zároveň o národnú modlitbu, ktorá spája všetkých Maďarov na svete.

„108 poslancov hlasovalo za tento zákon, medzi nimi aj maďarskí poslanci zo stranu Most-Híd“ – povedal Halász. Spomenul zároveň kontroverzné video Bélu Bugára (Most-Híd), ktorý uverejnil pred demonštráciou a v ktorej celú akciu označil za nezmyselnú a zbytočnú.

Podľa Bugára jeho strana už v tejto veci vykonala všetko potrebné, čím sa de facto označil za ochrancu práv tunajšej maďarskej menšiny a organizátorov protestu označil za obyčajných provokatérov. Spomínané video Bélu Bugára vyvolalo medzi Maďarmi veľké pohoršenie a spustilo vlnu kritiky.

Maďarov prišiel podporiť aj Ondrej Dostál

Poslanec Ondrej Dostál (SaS), ktorý si ako jediný všimol a upozornil na závažný problém týkajúci sa novely zákona o štátnych symboloch, takisto prišiel pred slovenský parlament podporiť Maďarov.

Ako povedal, je tu v mene tých Slovákov a slovenských politikov, ktorí si nemyslia, žeby sa mala zakázať na Slovensku maďarská, alebo hocijaká iná hymna. Zdôraznil rešpekt k slobode a snahu o porozumenie medzi národmi.

Maďari nemajú nadštandardné práva

Počas demonštrácie rečníci upozornili na dlhodobé zanedbanie práv tu žijúcej maďarskej menšiny, respektíve na nedoriešené otázky z minulosti. Takýmto je prípad Benešových dekrétov, kedy nevinných Maďarov označili za vojnových zločincov na základe princípu kolektívnej viny, zhabali ich pozemky a majetky, vysídlili ich s celými rodinami, niektorých dokonca odsúdili na smrť. Je známe, že v  roku 2007 sa parlamentným rozhodnutím vyhlásilo a posilnilo nemennosť, nedotknuteľnosť a nespochybniteľnosť právnych a majetkových pomerov vyplývajúcich z Benešových dekrétov.

Na proteste sa upozornilo aj na nerovnoprávne postavenie maďarského a slovenského národa na Slovensku. Pripomenul sa prípad brutálneho útoku na fanúšikov DAC Dunajskej Stredy v roku 2008, ako aj kalvária Hedvigy Malinovej.

Taktiež je dôležité pripomenúť dlhodobý vedomý hospodársky rozklad Južného Slovenska. Do južných regiónov Slovenska, kde je mimochodom najvyššia miera nezamestnanosti, roky neprichádzajú žiadne investície, nestavajú sa diaľnice, neobnovujú sa železničné trate, nepodporuje sa priemysel ani poľnohospodárstvo. Naopak slovenská vláda väčšinu nových investícií prináša do regiónov s prevahou slovenského obyvateľstva. Maďari sú dlhodobo nespokojní s týmto stavom a pokladajú to za očividnú diskrimináciu.

Ďalší prípad násilného presadzovania dominancie slovenského jazyka a kultúry je v podobe stavania sôch slovenských historických osobností v mestách s prevahou maďarského obyvateľstva. Maďarská menšina dodnes nevie pochopiť úmysel týchto činov a vidí v tom jasnú provokáciu. Najnovšie sa vyhrotil spor v meste Štúrovo/Párkány, kde určitá slovenská skupina chce stoj čo stoj postaviť sochu Ľudovítovi Štúrovi. Štúr pritom v meste nielenže nemá žiadne korene, ale v tomto meste ani nikdy nebol. Dodnes nie je jasné, prečo sa sochy slovenských velikánov nestavajú do miest s prevahou Slovákov, a prečo tieto projekty za každú cenu násilne pretláčajú do regiónov južného Slovenska s prevahou maďarského obyvateľstva.

Menšinová kultúra Maďarov je na Slovensku dlhodobo podfinancovaná. Kultúrne spolky, inštitúcie a projekty Maďarov bojujú s veľkými finančnými problémami. Slovenská vláda tieto problémy nemieni riešiť a to ani napriek tomu, že Maďari platia dane do štátnej pokladnice a preto majú nárok na to, aby sa financovali aj také projekty, ktoré slúžia aj im, a nielen tie, ktoré prospievajú predovšetkým väčšinovému národu.

Maďari predniesli svoje požiadavky

Májová demonštrácia Maďarov slúžila nielen na to, aby upozornila na absurdnosť prijatej novely zákona tzv. Lex DAC, ale aby  upozornila aj na veľa ďalších nedoriešených problémov, ktoré dlhodobo trápia tu žijúcu maďarskú komunitu.

Béla Halász predniesol požiadavky maďarskej komunity: „Prosíme a žiadame zrušenie a úpravu súčasného zákona o štátnych symboloch, preskúmanie Benešových dekrétov a zároveň odškodnenie a reparáciu za porušenie ľudských práv, celkovú rehabilitáciu osoby Jánosa Esterházyho, vyhlásenie maďarského národa za štátotvorný národ v ústave Slovenskej republiky, zrovnoprávnenie maďarského jazyka so slovenským jazykom.

Prosíme a žiadame ďalej, aby sa slovenská vláda ospravedlnila Hedvige Malinovej Žákovej a celej jej rodine, zrušenie zákona o dvojitom občianstve, právo na slobodné používanie maďarského jazyka, a možnosť na slobodné užívanie našich symbolov, medzi inými maďarskej zástavy na Slovensku“.

Zdroj: Ma7, ÚjSzó, Parameter, Felvidek.ma