St, 22. mája 2024.

Štúr už hliadkuje na svojom stanovišti

Pohoršenie Štúrovčanov kvôli prednedávnom odhalenej soche Ľudovíta Štúra v Štúrove (Párkány) je úplne pochopiteľné, no pritom ale nelogické. Nelogické preto, lebo kde inde by mohlo stáť toto „umelecké dielo“ než v Štúrove. V meste, ktoré nesie meno Ľudovíta Štúra – píše Dénes Száraz.

Žeby v Martine? V meste kde sídli centrum Matice slovenskej. Inštitúcie, ktorá iniciovala aj osadenie sochy v Štúrove? Oni sa istotne s veľkou ľútosťou zriekli miestneho osadenia sochy, keďže Štúr nemá tak silné spojenie s Martinom než so Štúrovom. Centrum Matice slovenskej tým pádom len opatruje legendu Štúra. Počas tohto opatrovania sa však v jeden deň rozhodla, že najvhodnejším miestom pre sochu slovenského národného buditeľa bude maďarské mesto pri brehu Dunaja, ktoré v slovenčine nesie jeho meno – Štúrovo.

Martin v tomto ohľade nemôže byť súperom Štúrova! Na to, aby bol Martin oprávnený na osadenie sochy, by museli aj jeho meno zmeniť na Štúrovo. Samozrejme nie je známe, aký by mali Martinčania názor na to, keby im niekto ukradol názov sídla, ktoré bolo v 1340 Karolom Robertom povýšené na mesto, takým spôsobom, akým to spravili v prípade mesta Parkan! Určite by netlieskali od radosti a to aj napriek tomu, že si ctia pamiatku Štúra.

Podobne netlieskali od radosti ani Štúrovčania, keď im toho času ukradli názov mesta. Darmo žiadali v roku 1991 miestnym referendom návrat k pôvodnému názvu, vládna moc im to neumožnila. A to ani napriek tomu, že v referende hlasovalo 87% obyvateľstva za názov Párkány-Parkan. Zostalo teda pomenovanie Štúrovo a o 28 rokov neskôr došlo aj k osadeniu sochy Ľudovíta Štúra.

Ak by sa Štúrovčania skôr prebudili, mohli by spraviť gesto voči Martinčanom: ponúknuť im slovenské meno ich sídla ako aj sochu Štúra, aby sa mohli stať opäť plnohodnotnými Parkančanmi. Lebo teraz je to také polovičaté a zároveň groteskné. Odkiaľ pochádzaš? Som z Parkanu, čo je viete, Štúrovo, tam oproti ostrihomskej bazilike! No je to dosť schizofrenický stav (autor poukazuje na bizarnú situáciu ohľadom názvu mesta, ktorá sa prejaví počas komunikácie v maďarskom jazyku – pozn.red.).

Tá malá skupinka Slovákov v Štúrove sa teda môže konečne upokojiť. Martinčania im nezoberú meno mesta, pretože to ani nepotrebujú! Veď Parkan je pohraničné mesto! A Štúr teraz aj miesto pohraničnej stráže dáva pozor na štátne hranice a miestnych Slovákov. Stráži slovenské stanovište medzi Maďarmi. Teraz už nielen svojim menom, ale aj svojou sochou.

Tak ako aj v prípade Komárna mesto vtlačili medzi dve sochy: jeden vzdáva hold Trianonu, druhý pamiatke Cyrila a Metoda. Podobne pred niekoľkými rokmi sa aj v Nových Zámkoch objavila socha vierozvestcov. Aby sme my, Maďari vedeli, kde máme svoje miesto a kde miesto nemáme. No a teraz môžeme čakať už len na to, z ktorého nášho maďarského mesta sa raz stane Štefánikovo s osadením mohutnej sochy M.R. Štefánika.

Preložené z originálu: Dénes Száraz: Már az őrhelyén strázsál Štúr