Pi, 24. mája 2024.

O menšinách pre slovenské deti. Vyšla publikácia Národnostné menšiny – zoznámme sa

Odteraz je cesta k vzájomnému poznaniu kratšia. Žiaci na slovenských školách budú mať možnosť spoznať národnostné menšiny na Slovensku. Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László Bukovszky víta tento historický moment a pripomína, že zverejnením uvedenej učebnej pomôcky sa zavŕšil dlhodobý a často neľahký proces jej prípravy.

Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László Bukovszky hneď pri nástupe do svojej funkcie inicioval zrod takejto učebnice a navrhol to aj do Akčného plánu ochrany práv osôb patriacich k národnostným menšinám a etnickým skupinám na roky 2016 – 2020. Úrad splnomocnenca sa od začiatku aktívne podieľal na jej príprave, taktiež navrhol aj odborníkov na dejiny menšín a Výbor pre národnostné menšiny a etnické skupiny niekoľkokrát rokoval o jej konečnej podobe.

Ako Štátny pedagogický ústav informuje na svojej oficiálnej stránke, publikáciu pod názvom Národnostné menšiny – zoznámme sa vypracoval v spolupráci s odborníkmi. ŠPÚ  vo svojom stanovisku informuje, že:

„Zámerom publikácie je v limitovanom rozsahu predostrieť zdokumentované dejinné súvislosti života národnostných menšín na Slovensku. Je určená pre pedagogických zamestnancov v základných školách. Prináša prehľad o tom, ktoré národnostné menšiny žijú na Slovensku a vyberá najzaujímavejšie momenty, ktoré ich charakterizujú. Na niekoľkých stranách prezentuje historické udalosti súvisiace s národnostnými menšinami, približuje súčasnosť prostredníctvom významných osobností, zvyky a tradície, ktoré sú pre ne charakteristické. Kapitoly sú doplnené zaujímavosťami, obrázkami ilustrujúcimi to, čo je pre danú národnostnú menšinu špecifické. Pri pozornom čítaní spoznáme veľa spoločných čŕt, ktoré sa prelínajú dejinami i súčasnosťou národnostných menšín a majoritného národa.”

„Myslím si, že je to dobrý začiatok a dobrý kompromis čo sa týka informácií. Uznávam, že národnosti v tejto publikácii chceli často o sebe povedať všetko, ale som toho názoru, že našim cieľom je vzbudiť zvedavosť detí a nie zahltiť ich informáciami. Táto učebná pomôcka má napomáhať hlavne v tom, aby otvorila svet deťom a aby aj učitelia ďalej skúmali a na vlastných poznatkoch zisťovali etnickú rôznorodosť Slovenka“, zdôraznil splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László Bukovszky.

Publikácia Národnostné menšiny – zoznámme sa je dostupná online na stránke Štátneho pedagogického ústavu

    Related Posts

    Ivan Korčok: „Slovensko nie je Felvidék!“
    Korčok, Kövér a odpustenie
    Slávnostne otvorili zrekonštruovaný Rákócziho kaštieľ v Borši