St, 22. mája 2024.

Sú Maďari bezpečnostným rizikom pre Slovensko?

Za uplynulé obdobie v komunite maďarskej menšiny rezonovali články istých slovenských novinárov, ktorí prirovnávali napätú situáciu na Ukrajine k tomu, ak by Maďari z jedného dňa na druhý spochybnili Trianonskú mierovú zmluvu a tým hranice Slovenska. Naznačujúc tak, že maďarská menšina na Slovensku znamená akési bezpečnostné riziko pre krajinu.

O téme hovorí politológ László Öllös.

Za posledné týždne sa objavilo viac takých článkov v slovenských médiách, ktoré situáciu na Ukrajine prirovnávajú k situácii na Slovensku, kde žije početná maďarská menšina. Tá by podľa autorov menovaných článkov tiež mohla mať separatistické úmysly. Je táto analógia správna?

Táto analógia je jednoznačne nesprávna. Slovensko a Maďarsko sú rovnako členmi NATO, a tak je akýkoľvek takýto krok nepredstaviteľný a nerealizovateľný. Zároveň Maďarsko podporovalo členstvo Slovenska v NATO a určite nemá v úmysle ohroziť územnú celistvosť krajiny. Ak si pozrieme snahy maďarskej vlády za uplynulé obdobie, práveže sa snaží o vybudovanie dobrých priateľských a susedských vzťahov so Slovenskom. Aj keď je vždy možné produkovať také materiály, v ktorých sa separatizmus objavuje, v takomto duchu však môžu rozmýšľať len izolovaní jedinci a skupiny.

Môže byť územná integrita Slovenska ohrozená?

Zo strany Maďarska určite nie. Tento obraz sa však môže v slovenskej spoločnosti naďalej udržovať. A to z dôvodu, že veľká väčšina slovenskej verejnosti si dokáže slovensko-maďarské vzťahy predstaviť len ako konflikt, pričom by budúcnosť mala predovšetkým kooperácia.

Môže ísť o kultúrne bariéry v zmysle toho, že socializácia slovenských politikov má iné korene?

Ak otvoríme slovenské učebnice dejepisu, dočítame sa o sérii národných bojov Slovákov, a to predovšetkým národných bojoch Slovákov s Maďarmi. Nedominujú teda vzory spolupráce, ale práve naopak, vzory vzájomných bojov. Ak sa bežného Slováka dnes opýtame, čo vie o Maďaroch, pravdepodobne začne vymenovávať tieto národné boje a nespomenie napríklad Zoltána Kodálya, Bélu Bartóka, či iného velikána maďarskej kultúry. Problémom je teda to, že celé ponímanie národa je konfliktné. Namiesto toho, aby Slovensko budovalo dobré vzťahy so susedom, a čo najviac z toho vyťažilo, sa ho naopak bojí.

Ako vníma maďarská menšina na Slovensku situáciu na Ukrajine?

Maďarskí politici na Slovensku sa jednoznačne vyjadrili v prospech územnej jednoty Ukrajiny a odsúdili ruskú agresiu. Zároveň  sa však už dávnejšie zmienili o protimenšinových opatreniach na Ukrajine, ktoré sú tiež súčasťou reálneho stavu.

Došlo za posledné roky k nejakým v zmenám v slovensko-maďarských vzťahoch v súvislosti s tým, na čo kladie dôraz tá-ktorá strana?

Čo uchopiteľné je, že Vyšehradská štvorka viackrát vystúpila ako spojenec aj v rámci Európskej únie. Táto spolupráca, pridružením ďalších členov, by mohlo mať váhu Francúzska, na to by ale bolo nutné vytvorenie veľmi silnej kooperácie a dôverného vzťahu.

    Related Posts

    Červené súkno