So, 20. júla 2024.

Polytechnik a vynálezca Kempelen a jeho slávny šachový automat

„Ste vy čarodejník, Kempelen?“ – zvolala natešená Mária Terézia, keď Wolfgang Kempelen predstavil na viedenskom dvore svoj šachový automat. V prípade uhorského polytechnika a vynálezcu si už habsburský dvor zvykol na to, že oslňuje verejnosť svojimi unikátnymi inžinierskymi vynálezmi. Kempelen navrhol medzi iným fontánu a vodopády pre park na zámku Schönbrunn, ktoré boli známe široko-ďaleko. Jeho šachový automat, známy aj pod menom Turek, však prekonal všetky jeho ďalšie vynálezy.

Wolgang Kempelen sa narodil 23. januára 1734 vo vtedajšom Prešporku (Pozsony, Pressburg) ako ôsme a zároveň najmladšie dieťa rodiny s írskymi koreňmi. Už v mladosti bol veľkým milovníkom strojov. Hoci študoval filozofiu a právo, rozprával ôsmimi jazykmi, a občas komponoval aj hudbu, najviac ho zaujímali prírodné vedy a mechanika.

Neuveriteľný všestranný inžinier pre prešporský hrad skonštruoval čerpadlo, ktoré ťahalo vodu z Dunaja, vo viedenskom Schönbrunne zas postavil vodomet. V Prešporku vybudoval aj pontónový most a na Žitnom ostrove zavlažovacie zariadenie. Mimo toho vytvoril predka parnej turbíny a pre nevidiacich pripravil tlačiarenský stroj na písanie plastických písmen.

V roku 1769 prišli do Viedne francúzski akademici, ktorí prednášali o mechanickom magnetizme. Následne Kempelen si zobral dovolenku na pol roka od kráľovnej, aby mohol vyhotoviť „ľudský stroj“. Po pol roku prekvapil cisársky dvor šachovým automatom s názvom Turek.

Šachoví majstri, ktorí sa rozhodli vystúpiť a zahrať si šach s mechanickou konštrukciou rad-radom utrpeli prehru od Turka v turbane. Turek „neomilostil“ ani pruského kráľa Fridricha II. Keď Napoleon chcel ľsťou prekabátiť myseľ stroja, turecký baša zhodil nahnevane bábky zo šachovej tabule.

„Mysliaci stroj“ však bol v skutočnosti obdivuhodným podvodom. Vo vnútri konštrukcie, ktorý disponoval ovládacím panelom rozmeru 150 x 66 x 117 centimetrov, sa skrýval drobný šachový majster. Z mechanického hľadiska bol však Kempelenov vynález technickým vrcholom doby.

Polyhistor Kempelen bravúrne vyriešil prevedenie jemných a precíznych pohybov, ako aj ukrytie drobného šachového majstra v stroji skrze optické triky. Zároveň vyriešil aj to, ako bude „duša“ tureckého bašu informovaná o ťahoch svojho protivníka za pomoci magnetu. Konštrukcia však už nedokázala sprostredkovať informáciu, ktorou figúrkou bol vykonaný daný ťah, pri tom sa musel šachový majster spoliehať na svoju pamäť.

Turek pred jednotlivými ťahmi uhýbal pohľadom: v prípade šachu kývol dvakrát, v prípade matu tri razy. Zároveň stroj takmer v kuse fajčil fajku. Išlo o trik a spôsob ako vyfukovať dym horiacej olejovej lampy zo stroja, ktorá svietila v ovládacom paneli konštrukcie. Poniektorí ľudia uverili poverám, že vynález je ovládaný duchom, iní zas nazvali Kempelena čarodejníkom, ktorý sa kamaráti s diablom. Trik bol odhalený až o niekoľko desaťročí neskôr.

Legendárny Turek zhorel pri požiari vo Philadelphii v roku 1854. Dodnes nevieme ako slávny stroj vyzeral, keďže sa nezachoval projekt ani návrh konštrukcie.

Preložené z originálu: A sakkozógép boszorkányos mestere, Kempelen Farkas

    Related Posts

    Kliatba Mateja Korvína a iné strašidelné príbehy spojené s Oravským hradom
    János Esterházy
    Esterházy, ktorého hľadalo Gestapo aj KGB, vytrval aj v najkritickejších časoch
    Csontváry po preštudovaní obrazov Raffaela skonštatoval, že dokáže od nich namaľovať aj lepšie