Pi, 29. septembra 2023.

Maďarka a Slovenka – Barónka v Strážkach

Margita Czóbelová/Czóbel Margit: barónka, maliarka, ilustrátorka, ktorá zachránila dedičstvo známeho maliara Ladislava/Lászlóa Mednyánszkeho. V časoch druhej svetovej vojny, aj v období socializmu sa jej podarilo zachovať kaštieľ a obrazy svojho strýka. Žila v Strážkach sama,...
Read More