Ne, 23. júna 2024.

Žijú Maďari ozaj iba na vidieku?

Nie. Maďari na Slovensku žijú tak v mestách južného Slovenska, ako aj na vidieku. V najväčšej koncentrácii na Žitnom ostrove okolo Dunajskej Stredy. Dunajská Streda je zároveň “najmaďarskejším” okresným sídlom...
Read More

Aké sú príčiny asimilácie?

Asimilácia je podľa sociológie jav, keď člen niektorej etnickej skupiny nie je schopný zachovať si svoje hodnoty, kultúru, jazyk a stane sa členom iného, spravidla väčšinového etnika. Asimilácia môže byť...
Read More