Ut, 21. mája 2024.

Anita Halászová, didaktička slovenčiny na maďarských školách

Anita Halászová, didaktička slovenčiny na maďarských školách

Anita Halászová je výskumnou a vývojovou zamestnankyňou so zameraním na slovenský jazyk a slovenskú literatúru. Jej odborné pôsobenie sa datuje od apríla 1999, kedy začala pracovať na Štátnom pedagogickom ústave, kde sa venovala tvorbe pedagogických dokumentov, výskumu a konzultačnej činnosti.

V rokoch 2013 až 2020 pôsobila ako vysokoškolská učiteľka na Univerzite J. Selyeho v Komárne, kde vykonávala funkciu asistenta. Súčasťou jej práce bolo prednášanie a konzultácie s študentmi.

Anita svoje vzdelanie si postupne zdokonaľovala. Získala kvalifikáciu kvalifikovaného učiteľa 1. stupňa ZŠ so zameraním na vyučovanie slovenského jazyka. V roku 2009 dosiahla jazykovú prípravu kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa na úroveň A2 SERR. Okrem toho absolvovala štúdium na Pedagogickej fakulte Univerzity J. Selyeho v Komárne, kde získala rigoróznu skúšku v oblasti predškolskej a elementárnej pedagogiky.

Je schopná pracovať s viacerými jazykmi, zahŕňajúc maďarský, slovenský, ruský, anglický a francúzsky jazyk. Vo svojej kariére spolupracovala s rôznymi vzdelávacími inštitúciami, vydavateľstvami a organizáciami.

Anita Halászová je odborníčkou v oblasti jazykového vzdelávania a pedagogiky s bohatými skúsenosťami a aktívnym zapojením do vzdelávacieho prostredia.

Ďalšie rozhovory a reportáže:

https://www.rtvs.sk/radio/archiv/11380/1891181 (Kontakty)

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13982/332915#2513 (Správy RTVS – Žiaci súťažili v poznaní slovenčiny)