So, 13. júla 2024.

Rebecca Horváthová, študentka

Rebecca Horváthová, študentka

Rebi študovala na gymnáziu M. R. Štefánika v Šamoríne. Počas tohto štúdia strávila jeden rok na gymnáziu v Štokholme. Bakalársky titul dostala v odbore molekulárna biológia a v roku 2023 začala magisterské štúdie v odbore fyziológia rastlín so zameraním na molekulárnu biológiu rastlín. 

Od roku 2019 dobrovoľne spoluorganizuje Gombasecký Letný Tábor a od roku 2022 v ňom zastupuje funkciu booking manažérky. Okrem toho je študentkou maďarského kolégia v Bratislave, v ktorom sa podieľa na organizácii kultúrnych podujatí, ktorých cieľom je prepájanie a budovanie komunít.