St, 29. mája 2024.

Uhorsko a Maďarsko

Slovákom sa nepáči, že Maďari používajú označenie Magyarország aj na historické kráľovstvo sv. Štefana, ktoré sa rozpínalo v celej Karpatskej kotline, aj na štátny útvar, ktorý vznikol po I. svetovej...
Read More

Zmiešané rodiny

Otázka zmiešaných rodín je jednou z viacerých silne tabuizovaných tém nielen v slovensko-maďarských vzťahoch, ale všeobecne v celej spoločnosti. Tejto téme sme sa chceli venovať už viackrát, ale vždy sa...
Read More

Tešedíkovo alebo Pered?

Spor obce Tešedíkovo-Pered so slovenskou vládou je aktuálnou témou, ktorá opäť vyvoláva konflikty medzi Slovákmi a Maďarmi. Slovenská vláda v stredu odmietla referendum občanov obce ohľadom navrátenia pôvodného historického názvu...
Read More