Pi, 29. septembra 2023.

4. jún 1920: Trianon

Trianonský diktát a jeho nespravodlivosť je od počiatku svojho vzniku jednou z ústredných otázok v dejinách maďarského národa. Dodnes vyvoláva silné emócie a rozdeľuje samotných Maďarov. Z hľadiska historickej premeny etnického zloženia Uhorska/Magyarország...
Read More