So, 20. júla 2024.

Z väčšiny menšina (1. Časť)

Maďari v medzivojnovom Československu   István KOLLAI: Rozštiepená minulosť. Kapitoly z histórie Slovákov a Maďarov. Budapešť: Terra Recognita, 2008. 1920. Dvaja Prešporčania sa rozprávajú: – Smutné, že sme prehrali svetovú...
Read More