St, 19. júna 2024.

Prečo nechceme slovenskú školu v Rohovciach

V Preambule Ústavy Slovenskej Republiky je Slovensko definované ako štát slovenského národa („My, národ slovenský…”), v ktorom sa „príslušníci národnostných menšín a etnických skupín” pripájajú k štátotvornému slovenskému národu. Na...
Read More

Rohovce a slovenská škola

Poslanci obecného zastupiteľstva v Rohovciach koncom mája 2018 jednohlasne zamietli žiadosť slovenských rodičov o vytvorenie slovenskej základnej školy v obci.  Slovenskí rodičia požadovali otvorenie slovenskej základnej školy v Rohovciach (okres...
Read More