So, 20. júla 2024.

Kálmán Mikszáth a slovenskí rodáci

O Kálmánovi Mikszáthovi (1847-1910) sa častokrát hovorí, že je jedným z najväčších románopiscov maďarskej literatúry. Jeho tvorba je zameraná predovšetkým na predstavenie každodenného života sedliakov ako aj nižšej vidieckej šľachty žijúcej...
Read More

Klenot Žitného ostrova

Jedným z klenotov prírodných krás Žitného ostrova (maď. Csallóköz) sú Ohradské lúky (maď. Kürti-sziget) ležiace pozdĺž Klátovského ramena. Klátovské rameno (po maďarsky Tőkési-ág alebo Tőkési Duna-ág) pramení pri Potônskych Lúkach...
Read More