Pi, 29. septembra 2023.

Temný, stredoveký spor

Pri téme zaujatia vlasti Maďarmi a vzniku Uhorska sa stále výraznejšie od seba vzďaľuje maďarská a slovenská historická interpretácia.  Bojná (Nyitrabajna) je malá dedina v okrese Topoľčany, ktorá predtým nedisponovala žiadnou osobitou povesťou...
Read More