Milé čitateľky, milí čitatelia!


Začíname s úplne novým projektom, ktorý sa však ale dlho pripravoval v dielni mladých a nadšených ľudí. Ľudí, ktorí mali rôzne – dobré aj zlé – skúsenosti o spolunažívaní občanov našej krajiny, predovšetkým o spolunažívaní Maďarov a Slovákov.

Často sa stretávali s názormi, ktoré vychádzali zo stereotypného vnímania jedného alebo druhého národa, z hlboko zakorenených predsudkov, s ktorými sa veľmi často bojuje.

Projekt Maďari.sk nevznikol ale s cieľom boja proti niečomu alebo za niečo. Veď význam slova boj už dopredu určuje aj obranný postoj druhej strany. Namiesto dnes často používaného výrazu boja proti odstráneniu rôznych foriem predsudkov, diskriminácie alebo utláčania sme sa rozhodli dať priestor a možnosť pre vytvorenie vlastného názoru pre našich čitateľov o veciach, ktoré nás Maďarov (a predovšetkým Maďarov na Slovensku) trápia, a ktoré nás tešia.

Pozývame Vás teda na spoločnú cestu poznania, na cestu stretu názorov, a na vyjadrenie plurality názorov a aspektov spolunažívania dvoch národov v minulosti a súčasnosti.

Na uskutočnení projektu sa podieľa Organizácia Okrúhly stôl Maďarov na Slovensku a Inštitút Fórum pre výskum menším so sídlom v Šamoríne, ktorý sa už dve desaťročia zaoberá výskumom predovšetkým maďarskej menšiny na Slovensku, a za toto obdobie obohatil tento výskum o dôležité dokumenty a publikácie, ktoré sú súčasťou aj nášho projektu.

Pomocou rozhovorov, reportáží a iných článkov by sme radi našim čitateľom predstavili známe osobnosti, inštitúcie, podujatia a iné aktivity, ktoré sú súčasťou maďarskej komunity na Slovensku, ale budeme sa zaoberať aj rozširovaním poznatkov o maďarských reáliách vo všeobecnosti, či už pôjde o Maďarov žijúcich v Maďarsku alebo v rôznych okolitých krajinách (Rumunsko, Srbsko, Ukrajina, Česko).

Náš webmagazín sa snaží aj o otvorený rozhovor o prípadných problémoch, otázkach, ktoré sa týkajú konkrétnych ľudí alebo celej komunity. Preto Vás prosíme o vyjadrenie vašich podnetov a otázok na našu e-mailovú adresu, ktorú nájdete v tiráži. Na základe skúseností a podnetov zo svojho okolia sa naši kolegovia pod vedením politológa a redaktora Gézu Tokára, ktorý je hnacím motorom celého projektu, vytvorili rubriku Otázok a odpovedí, v ktorej možno nájdete odpovede aj na témy, ktoré Vás zaujímajú.

Budeme radi, ak sa podujmete aj na to, aby ste nám pomohli v príprave ďalších pre Vás zaujímavých tém, a aby sme tento nový webmagazín pripravovali spolu, aj na základe vašich okruhov záujmov.

Prajem Vám príjemné a zaujímavé čítanie!

Liliana Bolemant

šéfredaktorka