Násilné premenovanie mesta nemôže byť legitimizované násilným postavením sochy!


V súvislosti s odhalením pamätníka Ľudovíta Štúra v Štúrove navštívili aktivisti hnutia Dvojjazyčné Južné Slovensko (Kétnyelvű Dél-Szlovákia) rodisko slovenského národného buditeľa – Uhrovec.

Aktivisti hnutia Dvojjazyčné Južné Slovensko navštívili rodisko Ľudovíta Štúra, kde miestni obyvatelia povedali to isté, čo si myslia aj samotní Štúrovčania: Násilné premenovanie mesta Párkány na Štúrovo nemôže byť legitimizované násilným postavením sochy! O akcii vzniklo aj krátke video.

Stanovisko Dvojjazyčného Južného Slovenska k odhaleniu pamätníka Ľudovíta Štúra v Štúrove:

„Dnes (12. mája 2019) odhalia pamätník slovenského národného buditeľa Ľudovíta Štúra v Štúrove. Tento akt je úmyselnou provokáciou miestneho obyvateľstva a súčasne opakované poníženie osobnosti Štúra. Realizuje ho radikálna miestna organizácia Matice slovenskej v Štúrove aj napriek tomu, že členovia zastupiteľskej rady, bez ohľadu na národnosť, jednohlasne odmietli odhalenie pamätníka.

Matica slovenská týmto zámerne vytvára napätie medzi Maďarmi a Slovákmi, a to nielen lokálne, keďže odhalením pamätníka vedome ničí aj zlepšujúce sa slovensko-maďarské vzťahy. Je to o to nebezpečnejšie, keď berieme do úvahy fakt, že podpora extrémistickej strany Mariána Kotlebu sa neustále zvyšuje.

Obyvatelia vyjadrili svoju nespokojnosť všetkými možnými demokratickými prostriedkami. Matica slovenská však aj napriek tomu, obíduc tu žijúcich občanov, dala postaviť sochu na mieste, ktoré patrí ministerstvu dopravy. Bohužiaľ v tomto ohľade ponúklo svoju pomoc Matici slovenskej aj samotné ministerstvo. Štát zas na najvyšších úrovniach legitimizuje tento typ politického násilia, veď odhalenie pamätníka sa uskutočnilo pod záštitou samotného predsedu vlády SR, Petra Pellegriniho.

Nikto nespochybňuje v Štúrove, že miestne slovenské obyvateľstvo má právo na vyjadrenie a posilnenie svojej kultúry, avšak v takomto kontexte je to neprijateľné. Štúr sa stal zajatcom niekoľkých miestnych radikálov. I keď ani samotný fakt odhalenia pamätníka nie je najšťastnejším, prišlo viacero návrhov v súvislosti s tým, kde by bolo správnejšie sochu umiestniť. Iniciátori to však zakaždým prísne zamietli.

Odhalením Štúrovho pamätníka chce Matica slovenská legitimizovať a posilniť provokatívne premenovanie mesta Párkány na „Štúrovo” v roku 1948, čo je ale pre každého dopromyseľného Maďari či Slováka neprijateľné.

Protest nie je preto namierený proti osobe Ľudovíta Štúra, ale proti arogancii moci. Aj preto sme sa rozhodli, že navštívime rodnú obec Štúra, aby sme zdôraznili to, že náš protest nie je namierený proti osobe najväčšieho slovenského národného buditeľa a jeho činnosti. Súčasne s tým chceme zdôrazniť aj to, že sa nikomu nepáči, ak od neho zoberú jeho najosobnejšiu identitu, násilne premenujú jeho rodisko. Ani obyvatelia rodnej obce Ľudovíta Štúra – Uhrovčania by nemali radosť z toho, ak by niekto proti ich vôli premenoval ich dedinu.

Odhalenie pamätníka na verejnom priestranstve kvôli jeho násilnému charakteru považujeme za akt veľmi podobný násilnému premenovaniu obcí a miest, čo je podľa nášho názoru neprijateľné v 21. storočí. Je to neprípustné a falošné od takej vlády, ktorá sa zaviazala o zlepšenie slovensko-maďarských vzťahov. Odhalenie pamätníka a s tým spojené vybičovanie nacionalistických vášní totiž vyvolá presný opak. Nemáme ale pochybnosti o tom, že cieľom Matice slovenskej bolo presne toto.

Ľudovít Štúr, najvýznamnejšia slovenská osobnosť smúti, že jeho meno nenesie hrdé slovenské mesto, kde žil, pôsobil, alebo ktoré niekedy počas života navštívil, ale jeho meno násilne nanútili na mesto ležiace pri brehu Dunaja, v čase premenovania takmer s čisto maďarským obyvateľstvom.

Štúr bol vodcov menšinovej slovenskej komunity. Storočie po jeho smrti zneužijú jeho osobu na poníženie inej menšiny v podobe násilného premenovania mesta. A teraz, o poldruha storočia neskôr v podobne odhalenia pamätníka. Sme presvedčení o tom, že s tým by nesúhlasil ani on sám.“

Dvojjazyčné Južné Slovensko – Kétnyelvű Dél-Szlovákia