Premiéra dokumentárneho filmu MUSZKAFÖLDÖN!


Fórum inštitút pre výskum menšín uviedol premiéru svojho dokumentárneho filmu MUSZKAFÖLDÖN, ktorý spracováva tematiku sovietskeho zajatia prostredníctvom osudu členov maďarskej mládežníckej organizácie pre vojenskú predprípravu Levente a vojakov Maďarskej armády z územia dnešného južného Slovenska. Podľa odborníkov tvorili Maďari tretí najväčší kontingent zajatcov v rukách Sovietov po druhej svetovej vojne. V roku 1945 bolo v sovietskom zajatí viac než 600 000 maďarských civilistov a vojakov. Film trvá 75 minút, je v maďarskom jazyku so slovenskými titulkami.

Ak zoberieme do úvahy aj prípravné práce, film je výsledkom dvojročného úsilia. Zoltán Kőrös, ktorý minulý rok debutoval s knihou na túto tému, pred natáčaním vyhotovil viac než 200 rozhovorov s účastníkmi druhej svetovej vojny. Oslovení pamätníci pochádzajú zo západnej časti južného Slovenska.

Tematicky rozdelený dokumentárny film cez príbehy vojenských zajatcov prináša svedectvo o charaktere sovietskeho zajatia, o táboroch nútených prác a o každodennom živote v lágroch.

„Žiaľ, téma zajateckých táborov druhej svetovej vojny a výpovede našich starších spoluobčanov, ktorí ich pretrpeli, sú dnešnej verejnosti málo známe, možno s výnimkou rodinného priestoru, ale dúfame, že s týmto filmom sa nám podarí vyvolať záujem širšej verejnosti“ – povedal režisér filmu, Sándor Laczkó.

Keďže je veľmi ťažké nahustiť všetko do 75 minút, Fórum inštitút pripravil aj webovú stránku, kde si záujemcovia môžu pozrieť celé videá pamätníkov (zatiaľ len v maďarskom jazyku), ktorí vystupujú v dokumentárnom filme. Okrem 30- až 40-minútových hĺbkových rozhovorov tu osobitne prezentujú svoje odborné komentáre aj historici.

Dokumentárny film si môžete pozrieť tu: https://www.youtube.com/watch?v=HYQo3zrU52c

Hĺbkové rozhovory a ďalšie informácie v maďarskom jazyku sú dostupné tu: www.muszkafoldon.foruminst.sk

Fórum inštitút pre výskum menšín venuje tematike vojnových zajatcov veľkú pozornosť, napríklad 23. novembra 2016 v obci Malý Horeš v Medzibodroží postavil ústredný pamätník Maďarov z južného Slovenska, ktorí boli odvlečení do sovietskych táborov nútenej práce, a 24. novembra usporiadal konferenciu s názvom Cena za víťazstvo, ktorej celý videomateriál čoskoro uverejníme tiež.

-fipvm-