Ulica zelenej izby v Bratislave


Ulica zelenej izby (maď. Zöldszoba utca/nem. Grünstüblgasse) je jednou z najstarších ulíc Starého mesta.

Bratislavské Staré mesto má viac takých ulíc, ktorých súčasné slovenské pomenovanie je len približne identické s ich starým maďarským a nemeckým názvom. Takým je napríklad „Zelená ulica“, ktorá sa ešte aj medzi Maďarmi dnes prekladá doslovne na základe slovenského pomenovania ako „Zöld utca“, čiže „Zelená ulica“. Pritom jej pôvodný a správny maďarský názov je „Zöldszoba utca”, čiže doslovne „Ulica zelenej izby“.

Kedysi veľa ulíc dostalo pomenovanie podľa nejakej významnej alebo nápadnej, neprehľadnuteľnej budovy. Podobne sa to stalo aj prípade bratislavskej Zelenej ulice, čiže presnejšie Ulice zelenej izby. Svoje maďarské pomenovanie Zöldszoba (nem. Gruenstubl) získala podľa zelenej budovy, ktorá sa nachádza na rohu bývalej Deákovej (dnes Sedlárska ulica/Nyerges utca) a Zelenej ulice.

Ide o gotickú stavbu z 15. storočia, ktorá bola v roku 1775 prestavaná v rokokovom štýle. Bývalý umelec použil v prípade tohto domu mimoriadne veľa zelenej farby. Steny domu boli zvonku aj zvnútra bohato natreté zelenou farbou. Odtiaľ pochádza aj maďarský názov domu „Zöldszoba“, čiže „Zelená izba“.

Vo vnútri domu boli dve priestranné sály, v ktorých sa kedysi organizovali snemy, rokovania, rôzne debaty a schôdzky, neskôr aj divadelné predstavenia, svadby, či hostiny.

Najznámejšia stredoveká vináreň v Prešporku, kde podávali vynikajúce a ohnivé vína z mestskej vínnej pivnice, sa v 16. storočí presťahovala najprv do budovy mestskej zbrojnice, neskôr ale do Domu zelenej izby. Tu teda merali vynikajúce mestské vína, o čom svedčí aj nápis na stene domu.

Dom ale už aj v minulosti slúžil ako hostinec a krčma. Vínom z Domu zelenej izby bol poctený aj syn Jána Hunyadiho pri svojej návšteve mesta v roku 1450.

Aj dnes vidno na tympanóne strechy reliéf a na ňom dvoch kanaanitov nesúcich na tyči obrovský strapec hrozna. Mimo toho zazrieme aj písmená S. P. Q. P., čiže latinskú skratku pre Senatus populusque Posoniensis (slov. Senát a prešporský ľud).

V rokoch 1760-61 sa v zadnej časti domu vybudovalo aj skromné divadlo, v ktorom sa hrali divadelné predstavenia do roku 1775. Budova je známa aj tým, že vraj v ňom býval aj Lajos Kossuth, a to údajne na ľavej strane druhého poschodia.

Známy Dom zelenej izby bol v súčasnosti najprv sídlom Slovenskej sporiteľne, a dnes Devín Banky. Mimo toho sa tu nachádzajú aj notárske a právnické úrady. Do dolnej časti budovy sa zas nasťahovala známa kaviareň Starbucks.

Ulica zelenej izby

Ulica zelenej izby (maď. Zöldszoba utca/nem. Grünstüblgasse) je jednou z najstarších ulíc Starého mesta, ktorá spája Hlavné námestie s Ventúrskou ulicou. Predtým ju nazývali Cipész-utca (nem. Schustergässl), čiže Obuvnícka ulica, pravdepodobne podľa obuvníkov, ktorí tu sídlili.

Z dobových novín sa dozvedáme, že na konci 19. a začiatkom 20. storočia bolo na Ulici zelenej izby veľa rôznych obchodov a služieb, mimo toho tu fungovali aj právnické a notárske úrady.

Napríklad okolo roku 1926 fungoval na Zelenej ulici č. 4. salón klobúkov Sári Máhrer. Na Zelenej ulici č. 7. zas Johanna Hutter organizovala kadernícke kurzy pre záujemcov, kde si mohli osvojiť najpopulárnejšie dámske účesy, mimo toho aj americké metódy starostlivosti a ruky a nechty.

Na Zelenej ulici č. 7. fungovala istý čas aj Loschdorferova hudobná škola, kde sa konali aj hudobné koncerty študentov. V lete sa zas organizovali kurzy výučby hry na husliach a na klavíry.

Na Zelenej ulici č. 5. sa nachádzal hostinec Andrása Edera, kde čapovali vynikajúce hnedé pivo, ktoré dovážali z vojvodského pivovaru v Těšínsku.

Zaujímavosťou je aj to, že práve v Ulici zelenej izby sa v roku 1895 uzavrel prvý civilný sobáš v Prešporku. Udalosť bola sledovaná s veľkým záujmom, a pred matričným úradom na Zelenej ulici č. 2. sa tislo veľa zvedavcov. Nevesta bola Maďarka, ženích ale Nemec, preto matrikár zopakoval otázky aj po nemecky – informujú dobové noviny.

S Ulicou zelenej izby súvisí aj ďalšia udalosť. V roku 1914 zbierali dary na zásoby teplého zimného oblečenia pre vojakov opúšťajúcich Prešporok. Zbierky sa organizovali na mieste mestskej tržnice, na Ventúrskej ulici a na Ulici zelenej izby. Boli tiež zverejnené vzory na výrobu teplých zimných čiapok a chráničov nôh. Zároveň vyzývali prešporské dámy, aby sa zúčastnili tejto dobročinnej akcie.

Dnes sa na Zelenej ulici nachádza veľa známych reštaurácií a kaviarní. Nájdeme tu aj v kruhu bratislavských Maďarov populárnu Krčmu na Zelenej, ktorá je ich obľúbeným miestom stretnutia.