Prekrásna 300-ročná lekáreň „Čierny orol“ (Fekete Sas Patikamúzeum) v Székesfehérvári


V centre mesta Székesfehérvár sa nachádza jedno z najstarších zachovalých historických lekární v Maďarsku. Lekáreň Fekete Sas Patika ( „Čierny orol“) je dnes už prebudovaná do podoby farmaceutického múzea, ako lekáreň však fungovala do roku 1971. Záujemcovia si v múzeu môžu pozrieť nádherný, ručne vyrezaný drevený nábytok lekárne, ako aj zachovalé pôvodné sklenené a keramické nádoby. Charakteristická levanduľová vôňa priestorov uchváti nejedného návštevníka.

História lekárne Fekete Sas Patika spadá do obdobia po vyhnaní Turkov z Uhorska. Mesto Székesfehérvár bolo oslobodené v roku 1688. Na základe výskumov vieme, že už v tomto roku sa v meste nachádzal farmaceut v podobe osoby Jánosa Gáspára Sartoryho. Sartory býval spolu s manželkou v budove č. 46, neskôr sa stáva aj členom mestskej rady. Podľa viacerých výskumov by mala byť práve jeho lekáreň právnym predchodcom lekárne Fekete Sas Patika. Z čias fungovania lekárne Sartoryho sa však nezachovali žiadne materiálne pamiatky.

Okolo roku 1700 sa v meste Székesfehérvár nachádzalo viacero lekárnikov, ktorí boli zároveň aj veľaváženými členmi spoločnosti. Práve preto zastávali často aj rôzne politické funkcie. V roku 1710 vypukla v meste vážna kiahňová epidémia, ktorá samotných lekárnikov a lekárov postavila pred neľahkú úlohu. V 1730-tich rokov fungovalo v krajine len 16 lekární, práve kvôli tomu vzrástol aj význam lekárne Fekete Sas Patika. V tomto období sa vo funkcii majiteľa lekárne (nachádzajúcej sa toho času na ulici Kossuth utca), vystriedalo viacero osôb. Celková hodnota lekárne sa pohybovala v tom čase okolo 800 maďarských forintov.

1200px-Szekesfehervar_Fekete_Sas_Patikamuzeum_01

Vchod do farmaceutického múzea lekárne Fekete Sas Patika v meste Székesfehérvár.

V roku 1733 lekáreň odkúpil Menyhért Meller, ktorý skrze mestský dekrét získal monopolné postavenie v meste, zároveň dostal prísľub, že vedenie mesta nepovolí iným osobám zriadenie ďalšej lekárne. Po smrti Mellera pripadla lekáreň jeho manželke. Po jej smrti predali dediči veľkú časť lekárne rádu jezuitov. V 1700-tich rokoch prevádzkovali jezuiti na území historického Uhorska 14 lekární. Spočiatku išlo o menšie lekárne v domoch, ktoré neskôr sprístupnili aj verejnosti.

patika11

Súčasná budova lekárne „Čierny orol“ odkúpili jezuiti v roku 1745 za 1200 maďarských forintov. Mesto aj v ich prípade zabezpečilo pre lekáreň výhradné zastúpenie a oslobodenie od platenia daní. Jezuiti použili vysoké príjmy z lekárne na veľkolepé prestavby. Práve v tom čase vzniká oproti budove lekárne kostol a rehoľný dom jezuitov. Zaujímavosťou je, že kostol bol pôvodne vymaľovaný na čierno. Pred pár rokmi bol reštaurovaný, kedy sa však neobnovila pôvodná farba kostola, ale dohodli sa na svetlosivom odtieni.

patika2

Počas prevádzkovania jezuitským rádom fungovala lekáreň v budove rehoľného domu, ku ktorej viedli schody z dubového dreva. Súčasný nábytok pochádza práve z tohto obdobia. V priebehu roka 1758 bol v stolárskej dielni jezuitov zhotovený prekrásny nábytok lekárne. Nábytok vyhotovil brat József Codelli, ktorý sa toho času práve zdržiaval v meste. Ako základ použil tuhočervené smrekové drevo a natrel ho zelenou mramorovou farbou.

Po zániku jezuitského rádu bola lekáreň vydražená. Na základe dražby vieme, že v tom čase sa v lekárni nachádzalo 518 nádob, 166 cínových nádob, 35 nádob na masti, viac ako 300 sklenených nádob, 26 mažiarov a ešte mnoho iných predmetov. V inventári sa uvádza, že v čase dražby bolo v lekárni 1300 druhov liekov. Vyvolávacia cena lekárne bola stanovená na 4940 maďarských forintov, práve preto sa „Čierny orol“ pokladal za najdrahšiu lekáreň v Uhorsku. Počas dražby lekáreň odkúpili sa 8160 maďarských forintov. Od roku 1774 sa jej novým majiteľom stáva Ferenc Valter. Lekáreň sa tak dostala do rúk súkromného vlastníka.

patika4

V roku 1797 bola v meste Székesfehérvár založená druhá lekáreň, čím „Čierny orol” stráca svoje výhradné postavenie. V histórii lekárne zohralo dôležitú úlohu zoštátnenie, kedy sa dostala do rúk Farmeceutického centra. Počnúc týmto obdobím fungovala v lekárni aj pohotovostná služba. Dôsledkom nárastu predaja bol nábytok v priestoroch značne poškodený.

patika12

V roku 1971 lekáreň definitívne zatvorila svoje brány. Po zreštaurovaní nábytku získala lekáreň naspäť svoju barokovú krásu. Od roku 1975 funguje už len ako múzeum. Oficína lekárne je takmer štvorcová, na jej strope po zreštaurovaní opäť vidieť jednoduché barokové maľby. Nábytok lekárne je rozostavaný po obvode oficíny. Pozostáva z bohato vyrezávaného a zláteného systému políc a zásuviek z dubového dreva. Spodnú časť tvoria zásuvky a vyššie sa nachádzajú otvorené police. Na policiach sa nachádzajú sklenené nádoby s erbom jezuitov, tieto sa zachovali ešte z prvých rokov existencie lekárne. Snáď z týchto čias pochádzajú aj pekne maľované drevené nádoby, na ktorých môžeme pozorovať mnohé nátery farieb, pod ktorými sa po odstránení jednotlivých náterov odkrývajú nové a nové obrázky. Až po r. 1774 boli zhotovené stojatky na masti zdobené dvojhlavým orlom.

patika9

Návštevníci mesta Székesfehérvár nech určite nevynechajú exkurziu do tohto nevšedného múzea, ktoré sa zaručene stane nezabudnuteľným zážitkom. Pri budove múzea si môžu záujemcovia pozrieť aj vzácne druhy liečivých rastlín.

Preložené z originálu: Gyógynövény-simogatóval is vár a legrégebbi, 300 éves magyar patika