Výstava slávnostných rób cisárovnej Sissi v Gödöllő


Milovaná uhorská kráľovná a rakúska cisárovná Alžbeta-Sissi sa pokladala za jednu z najkrajších žien svojej doby. Mala vysokú, štíhlu postavu so skutočnou aurou kráľovnej. Vďaka striedmej elegancii, ktorú uplatňovala pri odievaní, sa stala skutočnou módnou ikonou. Jej štýl obliekania charakterizoval vycibrený vkus. Cisárovná obľubovala tmavé farby: čiernu, modrú, fialovú, sivú ako aj čierno-bielu kombináciu. Špeciálne technické riešenia charakteristické pre jej odevy začali napodobňovať a imitovať aj jej súčasníčky. Kráľovský kaštieľ v Gödöllő (Gödöllői Királyi Kastély) sa stal miestom pre neobyčajnú výstavu s názvom „Erzsébet királyné újraálmodott ruhái” (Inside the wardrobe of Queen Elisabeth – redreaming a dream). Výstava bola otvorená 17. novembra 2017, avšak návštevníci si môžu zaujímavé kolekcie šiat pozrieť do 25. februára 2018.

Maďarská kostýmová návrhárka Mónika Czédly vyhotovila prvý odev kráľovnej Alžbety ešte v roku 2006. V súčasnosti okúzľuje návštevníkov už štrnástimi dobovými kostýmami, medzi nimi aj vyhotovením prekrásnej róby, ktorú mala cisárovná Sissi odetú počas korunovačných slávností v Budíne. Rekonštrukciu korunovačného odevu cisárovnej sa podarilo vyhotoviť a zrekonštruovať na základe výskumov Patricie Pálinkás, respektíve dobových opisov a fotografií (tie boli v tom čase ešte len v čierno-bielej podobe). Horná časť slávnostného odevu, vyhotovená v štýle maďarského kroja, bola doplnená dlhou sukňou s vlečkou a bielou, vyšívanou zásterou. Na hlave mala kráľovná prekrásny dlhý biely závoj. Dobový maďarský módny magazín Pesti Hölgy Divatlap opísal kráľovnin vzhľad nasledovne: „Bola odetá do ťažkého bieleho hodvábu s bohatými striebornými umeleckými výšivkami…štíhlu postavu panovníčky sledoval dlhý, diamantmi sa blýskajúci závoj.“

dd

História korunovačnej róby cisárovnej Sissi

V marci 1866, potom ako sa cisársky pár vrátil zo svojej päťtýždňovej cesty z Uhorska, vyhľadala cisárovná Sissi viedenský ateliér Emila Rabendinga, aby ju fotograf zvečnil v maďarskom slávnostnom šľachtickom odeve nazývanom aj „diamantové šaty“ (gyémántos ruha). Počnúc rokom 1854 bola cisárovná zvečnená v takomto odeve na sérií rôznych litografií a obrazov, avšak na fotografiách dovtedy ešte nie. Rabending vyhotovil o Sissi fotografie, na ktorých vidno jej celú postavu odetú v bielych hodvábnych šatách, na páse so šnurovačkou zo zamatu a na hlave s diadémom. Obhliadnuc menované fotografie sa zdá, že Sissi si nechcela dať vyhotoviť korunovačné fotografie, na čo poukazuje aj scenéria jednoduchého ateliéru v pozadí, ako aj skutočnosť, že cisárovná nemá nad srdcom odznak Rádu hviezdneho kríža (maď. Csillagkeresztes Rend; lat. Ordo Stellatae Crucis; nem. Sternkreuzorden; najvyšší rakúsky a rakúsko-uhorský rád pre ženy), čo je však podľa prísnej dvornej etikety povinným elementom odevu počas výnimočných slávnostných príležitostí.

1497_0

Preslávená fotografia od Emila Rabendinga, na ktorej je cisárovná Sissi oblečená v krásnej slávnostnej róbe, ktorá nesie prvky maďarského slávnostného šľachtického odevu „díszmagyar“.

V polovici apríla sa už predávali nové portréty cisárovnej od Emila Rabendinga. Pod termínom „maďarské dvorné plesové šaty“ (magyar udvari gálaruha) sa ukrývala biela, hodvábna sukňa s obručou, pokrytá tylovou čipkou a doplnená o závoj. Horná časť odevu bola ušitá z čierneho zamatu, ozdobená jemnou čipkou ako aj perlovými a diamantovými stehmi. Krátke čipkované rukávy odevu zvýrazňovali veľké zväzky stúh. Slávnostné šaty boli doplnené o bielu čipkovanú zásteru a biely čipkovaný závoj, ktorý bol spustený nadol z diamantového diadému. Spod závoja sa blýskal čierny čipkovaný čepiec.

Na základe týchto informácii vieme, že preslávené fotografie cisárovnej v maďarskom slávnostnom šľachtickom odeve, ktoré sa neskôr objavili na mnohých maľbách, fotografiách, litografiách, ako aj v podobe koláží a sôch, vznikli ešte 17. marca 1866, čiže takmer 15 mesiacov pred korunovačnými slávnosťami. Sériu fotografií Emila Rabendinga vtedy ešte nikto nenazýval korunovačnými fotografiami.

V čase korunovácie (8. júna 1867) sa z viacerých príčin nemohli vyhotoviť fotografie o cisárovnej. Verejnosť poznala len zábery Rabendinga a keďže šaty, ktoré mala Sissi odeté na fotografiách boli veľmi podobné šatám, ktoré mala oblečené počas korunovácií v Budíne, postupne sa tieto zábery začali označovať ako „korunovačné fotografie“. Keďže tieto  fotografie boli vyhotovené už na jar roku 1866, zdá sa, že preslávená „korunovačná róba“ cisárovnej už musela existovať v tom čase.

d

V pamätnom múzeu kráľovnej Alžbety (Erzsébet Királyné Emlékmúzeum) na budínskom hrade nájdeme diapozitív obsahujúci pôvodný záber od Rabendinga, pod ktorým si prečítame nasledovnú informáciu: „Kráľovná odetá v týchto šatách prijala 8. januára 1866 vo Viedni delegáciu obidvoch komôr maďarského snemu vedenú arcibiskupom a uhorským prímasom Jánom Scitovským, ktorá Vážené Veličenstvá pozvala do Budína.“

Túto scénu zvečnila aj rakúska spisovateľka a historička Brigitte Hamannová vo svojej biografii o cisárovnej: „Sissi bola ako kráľovná z rozprávky. Bola oblečená do maďarského národného kroja, ktorý bol samozrejme upravený prihliadnuc na jej vysokú hodnosť: biele hodvábne šaty, čierny pás s pasománom (t.j. ozdobná zlatá šnúra na mentieke) s drahokamami a perlami, biela čipkovaná zástera, maďarský čepiec, diamantová koruna. Stála pod baldachýnom trónu v kruhu svojej hlavnej dvormajsterky a ôsmych vybraných maďarských dvorných dám ako skutočná maďarská kráľovná. Na všeobecný údiv poďakovala za dobré priania prímasovi plynulou a bezchybnou maďarčinou.“

Po prijatí pozvania strávil cisársky pár v Budíne od konca januára do začiatku marca päť týždňov. Cisárovná Alžbeta spravila všetko preto, aby urýchlila zblíženie sa svojich milovaných Maďarov a manžela. Zúčastnila sa mnohých reprezentačných podujatí, kde každého očarila svojou jemnosťou, bezprostrednosťou a znalosťou maďarského jazyka. Doboví novinári ju všade sprevádzali a poskytli podrobné opisy jej vzhľadu a oblečenia na jednotlivých akciách. Napríklad podľa správy maďarských novín Családi Kör mala cisárovná Alžbeta oblečené v Národnom divadle biele hodvábne šaty a šnurovačku z čierneho zamatu ozdobenú diamantmi. Na dvornom plese taktiež bielu hodvábnu róbu s maďarskou šnurovačkou.  Na základe týchto zápiskov vieme usúdiť, že cisárovná si v Budíne viackrát obliekla šaty známe aj z Rabendingových fotografií. Dôkazom toho je aj fakt, že istý bystrozraký (a trochu aj bezočivý) novinár 6. júna 1867, pri príležitostí prvého dňa slávnostných korunovácií, opísal slávnostný korunovačný odev cisárovnej slovami: „ktoré mala oblečené na sebe už aj minulý rok.“

Po otvorení Pamätného múzea kráľovnej Alžbety v roku 1908 darovala Ida Ferenczy (maďarská dvorná dáma a dôverníčka cisárovnej) menovanému múzeu jednu Rabendingovu fotografiu, ktorá podľa prítomného popisu znázorňuje cisárovnú Sissi v maďarskom slávnostnom šľachtickom odeve. Na základe týchto faktov vieme, že v januári 1866 už existoval taký odev, ktorý dnes poznáme pod termínom „korunovačné šaty“. Ida Ferenczy, ktorá bola v dôvernom vzťahu s cisárovnou, označovala tieto šaty ešte dlho ako „maďarský slávnostný šľachtický odev“ (díszmagyar). Pritom maďarský odev na fotografiách Emila Rabendinga môžeme len sčasti označovať ako „korunovačnú róbu“, totiž cisárovná počas slávnostného obradu v Chráme sv. Mateja (Mátyás-templom) v Budíne nemala oblečené tieto šaty. Avšak na viacerých akciách spojených s korunovačnými slávnosťami, napríklad počas spomínaného prijatia maďarskej delegácie, zažiarila práve v tejto slávnostnej róbe. Namiesto tejto róby si mala Alžbeta na korunovačné slávnosti 8. júna 1867 dať vyhotoviť iný slávnostný odev. Tieto šaty síce mali rovnaký ozdobný pás zo zamatu ako predchádzajúci odev, ale dlhá sukňa s vlečkou, zástera a závoj sa zmenili.

Zdroj: Výskumy Patricie Pálinkás (www.kiralyikastely.hu); Új Szó.

Fotografie: www.szeretlekmagyarorszag.hu