Vzácny barokový nábytok Lekárne u Salvatora sa vracia do Bratislavy


Primátor Bratislavy Matúš Vallo informoval o tom, že sa magistrátu podarilo získať vzácny barokový nábytok Lekárne u Salvatora, ktorý sa tak po dlhom čase vracia do hlavného mesta. Mesto sľúbilo, že vzácny mobiliár môžu návštevníci uvidieť už o niekoľko mesiacov.

Novorenesančná budova Lekárne u Salvatora na Panskej ulici v Bratislave bola zavretá od roku 1995. Jej mobiliár bol odvezený a priestory lekárne boli na dlhý čas pre verejnosť neprístupné. V máji 2020 sa však mestu Bratislava podarilo získať budovu Lekárne u Salvatora do svojho výlučného vlastníctva.

Bratislava v zastúpení primátorom Matúšom Vallom po získaní budovy lekárne vyslovilo eminentný záujem aj o premiestnenie historického mobiliáru späť do jeho pôvodných priestorov. Mnohí Bratislavčania ale pochybovali, že sa niekedy podarí získať originálny lekárenský nábytok naspäť. Dňa 15.októbra 2021 sa však mesto po dlhých rokovaniach stalo vlastníkom unikátneho barokového mobiliáru.

„Lekáreň u Salvatora patrí k jedným z legendárnych a takmer už stratených priestorov v našej histórii. Bratislava je postihnutá tým, že veľká časť jej histórie, napr. tá industriálna, bola nenávratne vymazaná. Sme veľmi radi, že sa nám podarilo podpisom zmluvy aspoň toto miesto definitívne zachrániť. Pred rokom sme získali majetkový vzťah k priestoru lekárne a teraz sme získali aj mobiliár, ktorý má nedozernú historickú hodnotu v celosvetovom kontexte. Teraz bude nasledovať rekonštrukcia priestoru a pevne veríme, že o niekoľko mesiacov bude môcť byť Lekáreň u Salvatora znovu otvorená,“ informoval primátor mesta Bratislavy Matúš Vallo na sociálnej sieti.

Budova Lekárne u Salvátora na Panskej ulici je národnou kultúrnou pamiatkou. Po dlhom čase ju verejnosti sprístupnili v septembri 2020. Návštevníci ju nemôžu minúť, keďže na budove sa vyníma nadrozmerná kamenná socha Krista Spasiteľa od sochára Alojza Rigeleho. Mimo toho je budova výnimočná aj tým, že sa na jej fasáde sa zachoval názov lekárne v slovenskom, nemeckom aj maďarskom jazyku, ktorý poukazuje na kedysi multikultúrny charakter Prešporka a viacjazyčnosť jeho obyvateľov. ​

Unikátom lekárne sa stal práve vzácny barokový nábytok z roku 1727, ktorý pochádza z obdobia,​​ keď rehoľa jezuitov zriadila lekáreň vo svojej budove jezuitského kolégia na Kapitulskej ulici. Neskôr ju aj s mobiliárom presťahovali do Csákyho paláca na Panskej 33, do objektu susediaceho s dnešným domom u sv. Salvatora.

Budovu Lekárne u Salvátora dal v roku 1904 postaviť bohatý prešporský lekárnik Rudolf Adler. Obrazovú výzdobu stropov vytvorila maliarka – jeho dcéra Róza. Lekáreň spolu s krásnym nábytkom prežila všetky režimy: Rakúsko – Uhorsko, prvú Československú republiku, vojnovú republiku 1939-45 i vládu komunistov. Na mieste slúžila až do roku 1996. Pri riešení reštitučných nárokov zanikla, neskôr došlo k privatizácii časti budovy, ktorá odvtedy viackrát zmenila majiteľa a následne roky chátrala.

V roku 1996 nábytok odkúpil od jeho vtedajšej majiteľky trenčiansky podnikateľ, ktorý ho na protest proti vysokému nájmu zo strany mesta demontoval, následne skončil zakonzervovaný v sklade v Trenčianskych Tepliciach. Posledným vlastníkom mobiliáru bol vášnivý zberateľ Erik Kovács z Nového Mesta nad Váhom. Nábytok z lekárne Salvator odkúpil vo veľmi zlom stave a bolo potrebné jeho neodkladné reštaurovanie. Kovács dokonca vybudoval farmaceutické múzeum Salvator, ktoré je na centimeter presne vernou kópiou ikonickej bratislavskej lekárne a to dokonca s originálnym nábytkom. Vášnivý zberateľ je sám doktorom farmácie a aj vyrastal v rodine lekárnikov. Kovács sa tak zaslúžil nielen o záchranu a zreštaurovanie historického mobiliáru, ale aj o jeho návrat do pôvodných priestorov do Bratislavy.

V októbri 2021 magistrát Bratislavy informoval, že zmluva o odkúpení mobiliára hlavným mestom za 990-tisíc eur bez DPH bola podpísaná. Po rekonštrukcii priestoru by sa o niekoľko mesiacov Lekáreň u Salvatora mala znovu otvoriť pre verejnosť. Originálny barokový mobiliár sa tak môže stať jednou z top atrakcií hlavného mesta! Mobiliár má nedozernú historickú hodnotu. Tvorí ho predovšetkým masívny zdobený pult so sochami levov, drevené skrine a skrinky, lekárenské váhy a nádoby s liečivými tinktúrami, a iné zaujímavé farmaceutické artefakty.

Zdroj: Bratislavské noviny

FOTO: SITA, TASR, Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave