Je politika maďarských strán na Slovensku len o jazykových a kultúrnych otázkach?


Maďarské politické strany sa často spájajú s jazykovými a s kultúrnymi otázkami, ktoré sú pre ne dôležité. Majú v nich odlišné postoje od ostatných strán, čo často vedie ku konfliktom. Toto je zrejme vážny dôvod, prečo sa v médiách veľmi často spomínajú práve v súvislosti s touto tematikou. Bol by však veľký omyl myslieť si, že ostatné, napríklad ekonomické, otázky pre ne nie sú dôležité. Práve naopak, v ich agende a v komunikácii s voličmi majú ekonomické otázky dôležité postavenie, veď aj pre zlú hospodársku situáciu na juhu Slovenska majú pre voličov veľký význam.

Tiež nie je pravda, že ekonomické a „národnostné“ otázky si protirečia, že sa niekto zaujíma buď o dvojjazyčné tabule, alebo o nezamestnanosť. Práve naopak, tieto otázky sa dopĺňajú. Neumožnenie používania menšinových jazykov v úradnom styku v praxi a ekonomické zanedbávanie južného Slovenska (výstavba diaľnic, investičné stimuly) majú rovnaký zdroj, sú znakom toho, že sa štát nestará o záujmy menšín dostatočne.