Je pravdou, že najprv treba vyriešit ekonomické otázky a až potom jazykové či kultúrne?


Nie je pravda, že ekonomické a „národnostné“ otázky si protirečia, že sa niekto zaujíma buď o dvojjazyčné tabule, alebo o nezamestnanosť. Práve naopak, tieto otázky sa dopĺňajú. Neumožnenie používania menšinových jazykov v úradnom styku v praxi a ekonomické zanedbávanie južného Slovenska (výstavba diaľnic, investičné stimuly) majú rovnaký zdroj, sú znakom toho, že sa štát nestará o záujmy menšín dostatočne.