Po dosiahnutí samosprávy vyriešime problémy menšín?


To závisí od toho, v čom vidíme „problém“. Týmto spôsobom sa dajú vyriešiť akútne národnostné problémy, najmä tie ktoré v skutočnosti umelo vyvolávajú politici. Do budúcnosti by ostali menej ostré otázky, ktoré by už nemali šancu vytvárať napätie a ovplyvňovať politický život v takej miere ako jazykový zákon alebo otázky národnostného školstva. Keby si tieto oblasti spravovali menšiny samy, aj rozhodnutia by boli ich zodpovednosťou. To však neznamená, že by sa „menšinová otázka“ ako taká „vyriešila“. To sa takisto nedá ako navždy vyriešiť napríklad otázku hospodárstva, alebo ochrany životného prostredia, alebo zdravotníctva. Dajú sa vyriešiť súčasné problémy a nastaviť systém, ktorý bude v budúcnosti generovať čoraz menej problémov a bude ich efektívne riešiť.