Posilnenie samosprávy nie je len zastierací manéver na prípravu odtrhnutia?


Toto absurdné obvinenie na naše veľké počudovanie odznelo už od viacerých čelných predstaviteľov štátu. „Územná autonómia“ je jedna z foriem samosprávy, ktorá je v Európe bežne rozšírená (napr. Taliansko, Španielsko, Fínsko, Švajčiarsko, Srbsko, Moldavsko atď.). Nikde k odtrhnutiu neviedla, práve naopak. Jej cieľom aj výsledkom je totiž čo najuspokojivejšie riešenie situácie menšín – a čím spokojnejšia menšina, tým menej dôvodov na odtrhnutie. Stačí si spomenúť, že moderný kosovský konflikt vedúci k odtrhnutiu od Srbska sa nezačal vyhlásením autonómie, ale práve naopak, zrušením už dlhšie existujúcej autonómie Kosova, čo viedlo k frustrácii a etnickému napätiu. Maďari na Slovensku o odtrhnutie nikdy neusilovali, nikdy žiadne takéto požiadavky nemali, preto ani nemajú dôvod na to používať zastieracie manévre. Dokonca ich politické strany nikdy v programe nemali ani požiadavku územnej autonómie, zatiaľ totiž neprebehla žiadna spoločenská diskusia v rámci komunity, akú samosprávu by si Maďari želali a prečo. Táto otázka sa im podsúva z radov slovenských nacionalistov.