Je SMK vazalom Fideszu a Maďarska?


Strana maďarskej koalície je častokrát kritizovaná i obviňovaná z kooperácie s maďarskou vládou, respektíve s vládnou stranou, Fideszom. Pravdou je, že strany majú nadštandardné vzťahy. V čom spočíva spolupráca SMK a maďarských straníckych či vládnych orgánov? Maďarská vláda i verejná mienka považuje za dôležité, aby sa krajina starala o komunity v zahraničí a pomáhala im zachovať si svoju národnú identitu (mimochodom slovenská vláda pristupuje k svojim krajanom rovnako). Strategickým politickým partnerom Budapešti na Slovensku je práve tradičná strana menšiny, SMK. Strana prispieva k formovaniu krajanskej politiky v Maďarsku, konzultuje s vládou strategické rozhodnutia. Samozrejme pri tejto forme spolupráce vznikajú pochybnosti o tom, kto je komu nad- a podriadený. Podľa oficiálneho stanoviska SMK sú vzťahy harmonické, strany sa navzájom rešpektujú a počúvajú názory toho druhého. V praxi sa však už viackrát preukázalo, že maďarské vnútropolitické záujmy zatieňujú požiadavky zahraničných krajanov.