Aké väzby môžu vôbec existovať medzi Maďarmi na Slovensku a Maďarskom?


Väzby sú rôznorodé, závisia od životných príbehov jednotlivcov či ich svetonázoru. Pomerne veľa Maďarov má príbuzných v Maďarsku. Mnoho rodín oddelili od seba historické udalosti: zmena hraníc po roku 1920 či výmena obyvateľstva po druhej svetovej vojne. Niektorí nemajú rodinné väzby spoza hraníc žiadne, ale citovú väzbu k Maďarsku udržiavajú, pretože je im blízka maďarská história, ľudové tradície či kultúra. Väzby môžu byť aj čisto ekonomické. Na juhu Slovenska, kde  sa nachádzajú chudobnejšie regióny, je občas práca v Maďarsku jedinou šancou na dôstojný život. Citovú väzbu teda každý Maďar prežíva inak.