Ohrozuje suverenitu krajiny inštitút dvojitého občianstva?


Podľa jednej, pomerne rozšírenej teórie je dvojité občianstvo nástrojom maďarskej iredenty. Slúži na to, aby sa občania mohli vyhovárať na svoje cudzie občianstvo v prípade problémov so zákonom, resp. vyvolávali medzinárodné škandály alebo ignorovali slovenské zákony. Ako sme už v krátkosti spomenuli, dvojité občianstvo negarantuje žiadne dodatočné práva na území Slovenskej republiky. Zákony platia rovnako pre každého občana. Dvojité občianstvo nielenže neohrozuje suverenitu štátu, ale v niektorých prípadoch môže posilnovať vzťahy so Slovenskom – keď niekto cíti potrebu získať občianstvo druhej krajiny, nestráca občianstvo materskej krajiny. V prípade žiadateľov maďarského občianstva Slovensko paradoxne samo oslabuje väzby s dotyčnými, lebo im odoberie slovenské občianstvo. Treba povedať, že ani občania bez slovenskej štátnej príslušnosti žijúci na Slovensku neznamenajú hrozbu pre územnú integritu. Stačí si pozrieť situáciu v maďarskej Rajke – v dedine, kde sa kvôli slovenským prisťahovalcom z Bratislavy zmenili etnické pomery, ale nikomu nenapadlo, že by to mohlo znamenať bezpečnostné riziko pre Maďarsko.