Vyučujú sa na maďarských školách iredentistické názory?


Nie. Na maďarských školách sa učia pomocou metodických postupov a učebníc schválených Ministerstvom školstva SR, ktorých súčasťou iredentistické názory nie sú. Vo väčšine predmetov pritom nie je žiadny obsahový rozdiel v učive na slovenských školách a maďarských školách. Na slovenských školách sa však učí dejepis ináč ako na školách maďarských. „Naše“ dejiny na maďarských školách oveľa viac zahŕňajú dejiny celého Uhorska, kým na slovenských školách sa zaoberajú hlavne dejinami územia súčasného Slovenska. To však nemôžeme označiť za iredentizmus