Naučia sa Maďari poriadne po slovensky, ak bude u nás oficiálna dvojjazyčnosť?


 Či sa Maďari naučia poriadne po slovensky, alebo nie, nezávisí od toho, či môžu na úradoch hovoriť po maďarsky, ale hlavne od spôsobu vyučovania slovenčiny na školách a od požiadaviek na trhu práce. Nikto sa neučí po slovensky preto, aby sa dohovoril na úradoch, pretože tam trávi priemerný človek maličkú časť svojho života. Obmedzenie oficiálnej komunikácie na slovenčinu preto nemá  prakticky žiadny pedagogický efekt, tí, ktorí po slovensky nehovoria, sa kvôli návšteve úradu nenaučia po slovensky, ale si zoberú so sebou tlmočníka.  Platí to aj naopak: Maďari nevyžadujú dvojjazyčnosť z dôvodu, lebo by nehovorili po slovensky. Používanie maďarčiny na úradoch považujú za svoje právo, za znak toho, že má ich jazyk rovné postavenie so slovenčinou aj vo verejnom živote, a to platí aj pre tých, ktorí po slovensky hovoria úplne plynule.