Naučia sa maďarské deti po slovensky v maďarských školách?


Slovenčina sa vyučuje na všetkých maďarských školách a na stredných školách je povinným maturitným predmetom. Maďarské deti sa ju preto naučia, samozrejme, ale tak, ako je to s ostatnými predmetmi, nie všetci na rovnakej úrovni. Korešponduje to s ich ambíciami a schopnosťami. Tí, ktorí chcú študovať na vysokej škole, a preto sa učia dobre, sa naučia aj po slovensky dobre. Na slovenských vysokých školách študuje veľa študentov z maďarských škôl, a  hoci viacerí z nich majú hlavne na začiatku problémy so slovenskou gramatikou a s prízvukom, rýchlo tieto nedostatky odstránia. Veľa vysokoškolsky vzdelaných Maďarov hovorí po slovensky tak dobre, že si v slovenskom prostredí nikto nevšimne, že to nie je ich materinský jazyk. Ľahšie si ľudia všimnú niekoho, kto hovorí s prízvukom a s chybami, a tak vzniká mýtus, podľa ktorého Maďari po slovensky nevedia.  Iste, niektorí Maďari sa po slovensky naučia slabo. To sa však týka veľmi malého počtu ľudí – podľa výskumov 94 percent Maďarov hovorí po slovensky dobre alebo veľmi dobre. Je však nereálne od nich očakávať, že budú po slovensky hovoriť perfektne  – a práve to je latka, ktorú im Slováci nastavujú, hoci bezchybne nehovoria ani mnohí z nich. Reálne je vyžadovať takú úroveň slovenčiny, ktorá súvisí s prácou a so vzdelaním konkrétnej osoby – inú od roľníka alebo kaderníčky a inú od právnika alebo profesora literatúry. Podľa tohto štandardu hovoria Maďari po slovensky veľmi dobre, nestáva sa, že by neznalosť slovenčiny bola dôvodom obmedzenia výkonu povolania.