Aký je rozdiel medzi štátnou príslušnosťou a národnosťou?


Štátna príslušnosť je právny vzťah medzi štátom a občanom založený na právach a povinnostiach občana, kým národnosť znamená príslušnosť k nejakej etnickej skupine, ktorej členovia majú spoločnú kultúru a jazyk.
Mätúce môžu byť anglické ekvivalenty týchto pojmov. Niekedy sa anglický pojem „nationality“ nesprávne prekladádo slovenčiny ako národnosť, správny slovenský preklad je štátna príslušnosť. Synonymom anglického „nationality“ je „citizenship“, ktorýmá v slovenčine tiež význam štátna príslušnosť. Anglickým ekvivalentom národnosti je „ethnicity“.
Odhady tvrdia, že dnes žije na našej planéte asi miliarda ľudí, ktorá nepatrí k väčšinovému národu v štáte, v ktorom žije, ale k niektorej menšine.
Na území južného Slovenska žije približne 460-tisíc občanov Slovenska so slovenskou štátnou príslušnosťou, ale s maďarskou národnosťou.