Čo sledujú Maďari v televízii?


Záujmy maďarského obyvateľstva na Slovensku sú podobné záujmom slovenského obyvateľstva, čo sa týka obsahu relácií. Obľubujú seriály, zábavné relácie, relácie o populárnych osobnostiach, ale svojich divákov majú aj náročnejšie programy. Rozdiel je iba v tom, že maďarskí diváci sledujú maďarsky hovoriace programy na maďarských súkromných staniciach, ale sú to väčšinou tie isté alebo podobné programy, často mutácie zahraničných relácií, alebo rovnaké seriály. Niektoré programy slovenských súkromných staníc však sledujú práve preto, lebo ich oslovuje. Veľmi dobrým príkladom sú talentové súťaže, v ktorých sa medzi zúčastnenými objavovali aj Maďari.
Posledné vedecké výskumy ukázali, že sledovanie slovenských médií a ich jednotlivých programov v rámci maďarského obyvateľstva závisí od veku a vzdelanostnej úrovne jednotlivých divákov.