Sú Maďari lojálni voči Slovensku?


Požiadavka lojality alebo vyčítanie nedostatku lojálnosti Maďarov voči slovenskému štátu je stále opakujúcou mantrou na Slovensku. Jej dôvodom je hlboké podozrenie a nedôvera voči príslušníkom tejto menšiny. Takýto prístup je pre Maďarov nesmierne ponižujúci, lebo pre každého je zlé, keď je spochybnený jeho vzťah k danej krajine. Čo znamená vlastne táto požiadavka? Pre mnohých znamená, že iba tichý Maďar je lojálny Maďar, iní zas žiadajú, aby príslušníci menšín dokazovali svoju lojalitu rôznymi gestami: napríklad nevolením politických strán označených za iredentistické, či používaním materinského jazyka výlučne v súkromí. V skutočnosti ani politici, ani slovenská verejnosť nikdy nedefinovali, čo pod týmto pojmom rozumejú. Podľa nášho pohľadu sú Maďari lojálni voči štátu. Lojalita k štátu bez ohľadu na národnosť má občiansky charakter: príslušníci maďarskej komunity platia dane, dodržujú zákony, vadia im nezmyselné nariadenia a korupcia, rešpektujú súkromné vlastníctvo a dodržujú zmluvy.