Žijú Maďari ozaj iba na vidieku?


Nie. Maďari na Slovensku žijú tak v mestách južného Slovenska, ako aj na vidieku. V najväčšej koncentrácii na Žitnom ostrove okolo Dunajskej Stredy. Dunajská Streda je zároveň “najmaďarskejším” okresným sídlom na Slovensku. Žije tu viac ako 75% príslušníkov maďarskej národnosti. K ďalším mestám na Slovensku, kde žijú Maďari vo väčšom počte, patrí Komárno, Kolárovo, Nové Zámky, Veľký Meder, Galanta, Štúrovo, Rimavská Sobota, Lučenec, Rožňava… V menších obciach v južnoslovenských regiónoch občania maďarskej národnosti niekedy tvoria aj  90% celkového obyvateľstva obce. Štatistickéúdaje z posledného sčítania obyvateľstva podľa národnostného delenia pre jednotlivé obce sú dostupné.

Maďari žijú aj v dvoch slovenských veľkomestách: v Bratislave a v Košiciach. Podľa posledného sčítania obyvateľovžije v Bratislave okolo 15-tisíc Maďarov, kým v Košiciach 7-tisíc. V týchto mestách existuje pomerne rozvinutý kultúrny život, kde sa Maďari (ale nielen Maďari) pravidelne schádzajú na rôznych spoločenských podujatiach.