Prečo sa Maďarsko stará o slovenské vnútorné záležitosti?


Najviac konfliktov medzi Slovenskom a Maďarskom vyvolávajú akty z maďarskej strany, ktoré sú chápané ako zásahy do vnútorných záležitostí Slovenska. Ide o početné oficiálne návštevy politikov, vyhlásenia, pripomienky, ktoré sa týkajú slovenských zákonov, či kritiku Slovenska v zahraničí. Základom nedorozumení je, že Maďarsko chápe pojem maďarského národa v širšom kontexte. Jednoduchšie povedané, maďarská vláda (nech ide o pravicovú či ľavicovú vládu) cíti zodpovednosť aj za Maďarov, ktorí žijú v zahraničí. Zodpovednosť za osud Maďarov žijúcich za hranicami dokonca bola a je zakotvená aj v ústave krajiny. Tradičnou úlohou maďarskej politiky je teda zlepšenie postavenia maďarských komunít, nech ide o demografické ukazovateľe, sociálneho stavu či stavu a postavenia inštitúcií, čo sa potom prejavuje v lobingu na slovenskej i medzinárodnej úrovni. Také chápanie pojmu národa a zodpovednosti materskej krajiny nie je v Európe ojedinelé, Francúzi, Nemci či Taliani chránia svoje komunity podobným spôsobom. To isté sa platí aj pre Slovensko v prípade slovenských diaspór a menšín vo svete (aj v Maďarsku).