Sú v Maďarsku slovenské nápisy?


V Maďarsku nájdeme slovenské nápisy dvojakého druhu. Jednak sú slovenské nápisy v obciach, kde žije slovenská menšina. Typicky sú to dvojjazyčné označenia obce, úradov, škôl, ale aj obchodov, reštaurácií. Takýchto obcí je však v Maďarsku veľmi málo, keďže slovenská komunita v Maďarsku je oveľa menej početná ako maďarská na Slovensku.

Často sa opakujúcim nedorozumením je, že by slovenské nápisy mali byť v „pohraničných oblastiach“. Blízkosť k hraniciam však nesúvisí s jazykovým zložením miestneho obyvateľstva. Väčšina Slovákmi obývaných obcí v Maďarsku je ďaleko od slovenských hraníc.

Druhou skupinou sú nápisy určené pre návštevníkov zo Slovenska. Tie nájdeme v turistických destináciách (kúpaliskách, hradoch, parkoch), reštauráciách, obchodoch. Nejde o systematickú dvojjazyčnosť, závisí od daného podnikateľa a počtu slovensky hovoriacich zákazníkov, či sa niekde slovenské nápisy objavia. Najčastejšie ich nájdeme v aquaparkoch v severnom Maďarsku, alebo v nákupných centrách v pohraničných mestách. Do tejto skupiny patrí napríklad železničná stanica v (južnom, maďarskom) Komárome, ktorej slovenský nápis slúži cestujúcim zo Slovenska, keďže v meste je slovenská menšina zanedbateľná.