Čo oslavujú Maďari 15. marca?


V roku 1848 vypukla v Uhorsku revolúcia proti polofeudálnym pomerom v krajine. Udalosti sa začali revolučným snemom v Prešporku (Bratislave), kde Uhorský snemprijal zákony na modernizáciu, liberalizáciu a demokratizáciu krajiny a vymenoval prvú uhorskú vládu zodpovednú Snemu.

15. marca vypuklo v Pešti spontánne ľudové zhromaždenie na podporu revolúcie vedené „marcovými mladíkmi“, najznámejším z nich bol básnik Sándor Petőfi. Sformulovali revolučné požiadavky, takzvaných 12 bodov, a predniesli ich pred veľkým davom pred národným múzeom.15. marec je tradičným dňom vypuknutia revolúcie, hoci revolučný snem zasadal už skôr ak vojenskému konfliktu s cisárskym dvorom došlo až v septembri.