Béla A. Kis: Reformovaná kresťanská cirkev na slovensku


3.8. Misia, diakónia

Popri vyššie uvedených misijných organizáciách vo viacerých cirkevných zboroch prebieha pravidelná misijná a diakonická činnosť, ktorej najkrajší príklad možno nájsť určite v Jelke. Roku 1994 sa tam dostal duchovný Uwe-Martin Schmidt z nemeckej Neukirchener Mission a jeho príchod veľmi zmenil život tamojšieho cirkevného zboru. Rekonštruovala sa budova bývalej školy a v máji 1997 otvorilo brány Misijné centrum Betlehem, kde sa konajú konferencie, školy v prírode, tiché dni, stretnutia učiteľov, súťaže v znalosti Biblie. Využitie centra je čoraz väčšie, v ostatnom zvykne byť obsadené už na celý rok vopred. Centrum uskutočňuje aj rozsiahlu tlačovú misiu, jeho spolupracovníci si píšu aj s deťmi.

V Jelke funguje aj detský domov Dom dobrého pastiera, ktorý od mája 2000 prebral niekoľko detí vychovávaných v detskom domove, aby im – bez ohľadu na pohlavie, náboženstvo a národnosť – poskytol rodinné zázemie. V domove sa teraz starajú o 24 detí.

Pozornosť si zaslúži aj to, že roku 1992 sa v gemerskej obci Radnovce začala cigánska misia, ktorej rozšírenie a prehĺbenie je čoraz súrnejšia úloha. RKCS sa roku 1999 zapojila aj do činnosti Slovenskej bratskej väzenskej spoločnosti. Niekoľko duchovných vykonáva väzenskú misiu, ktorú vedie Éva Antala, duchovná z Veľkých Ludiniec.

3.9. Výstavba, rekonštrukcie

Atraktívnu časť práce cirkvi tvorí aj rekonštrukcia budov a výstavba nových. Uplynulých pätnásť rokov prinieslo v tejto oblasti mimoriadny rozmach. Reformované cirkevné zbory obnovili mnoho kostolov a fár, postavili sa aj nové – sčasti z vlastných zdrojov, sčasti za podpory západných sesterských cirkví. Do nového kostola môžu chodiť veriaci napríklad v obciach Svinice, Boheľov, Rákoš, Dunajská Streda, Tekovský Hrádok, Fiľakovo, Svätá Mária, Michalovce a Svinica (dva posledne menované zbory sú slovenské). V Čiernej nad Tisou bol postavený ekumenický kostol, v Kalnej nad Hronom sa začala rekonštrukcia ruín kostola. Nová fara bola postavená medzi iným v Marcelovej, v Ižkovciach a v Dunajskej Strede. Počet zrekonštruovaných kostolov, fár, niekdajších školských budov je vyšší ako 150.

Okrem už skôr spomenutých budov, internátov, centier sa v Čečejovciach podarilo vytvoriť centrum Zväzu reformovanej mládeže. Veľkú investíciu znamenala výstavba Študijného centra v Drahňove, kde sa už konali nielen regionálne konferencie, ale aj porady medzinárodného charakteru (konferencia ma-ďarských väzenských duchovných v Karpatskej kotline, zasadnutie Konferencie európskych združení duchovných atď.), a taktiež výstavba Diakonického centra v Chanave.

V súčasnosti patrí medzi preferované stavby RKCS mládežnícke centrum, ktoré sa buduje vo Veľkých Kapušanoch; je už pod strechou a čaká na dokončenie škola v Dolnom Štáli. V Keti majú v pláne postaviť novú školu.

Stránky: 1 2 3 4 5 6