Béla László: Maďarské národnostné školstvo


LITERATÚRA

Hodossy, Gyula (red.): A szlovákiai magyar iskolák története 1949 – 1999. Dunajská Streda: Lilium Aurum 2001.

Gabzdilová, Soňa: Maďarské školstvo na Slovensku v druhej polovici 20. storočia. Dunajská Streda: Lilium Aurum – Nadácia Katedra 1999.

Boros, Ferenc: Szomszédunk, Szlovákia. Bratislava: Kalligram 2000.

Lanstyák, István: A magyar nyelv Szlovákiában. Budapest – Bratislava: Osiris – Kalligram – MTA Kisebbségkutató Műhely 2000.

Filep, Tamás Gusztáv – Tóth, László (red.): A (cseh)szlovákiai magyar művelődés története 1918 – 1998. Zv. II. Budapest: Ister 1998.

Kasza, Sándor (šéfred.): Magyarok a világban. Kárpátmedence. Budapest: Ceba 2000.

Jarábik, Balázs – Tokár, Adrián (red.): Stav menšinovej legislatívy na Slovensku 2001/2002. Bratislava: Nadácia Kalligram 2003.

Hodossy, Gyula (red.): Helyzetkép a szlovákiai magyar közoktatásról. Dunajská Streda: Lilium Aurum 2002.

Akács, Štefan (red.): Zbierka dokumentov. 2. časť. Bratislava: Hlas ľudu 1995.

Akács, Štefan (red.): Zbierka dokumentov. 3. časť. Bratislava: Hlas ľudu 1996.

Duray, Miklós – Kvarda, József – Oriskó, Norbert: A nemzetállam és demokratikus ellenszere. Bratislava: Együttélés 1994.

Duray, Miklós: Kutyaszorító. New York: Püski 1983.

Edvard Beneš elnöki dekrétumai. Bratislava: Pan nonia 1996.

Fodor, Zoltán: Nemzetiségi iskolák a Szlovák Szocialista Köztársaságban. Bratislava: SPN 1985.

Gyönyör, József: Államalkotó nemzetiségek. Bratislava: Madách 1989.

Gyönyör, József: Mi lesz velünk, magyarokkal? Bratislava: Madách 1990.

Gyurgyík, László: Magyar mérleg. Bratislava: Kalligram 1994.

Ring, Éva (red.): Helyünk Európában: Nézetek és koncepciók a 20. századi Magyarországon. Zv. II. Budapest: Magvetó 1986.

Chlup, Otakar – Kahuda, František – Král, Karel: Školský zákon. Praha: Orbis 1949.

Duray, Miklós (red.): Kettős elnyomásban: Dokumentumok a csehszlovákiai magyarság helyzetéről és jogvédelméről 1978 – 1988. New York: Hungarian Human Rights Foundation – Püski 1989.

Kotoč, Ján: Slovenské školstvo po oslobodení. Bratislava: SPN 1970.

Kóvágó, László: Kisebbség – nemzetiség. Budapest: Kossuth 1977.

Mózsi, Ferenc: Nemzetiségi iskola, irodalmi nevelés. Bratislava: SPN 1973.

Plevza, Viliam: A CSKP nemzetiségi politikája. Bratislava: Madách 1983.

Purgat, Ján: Od Trianonu po Košice. Bratislava: Nakladateľstvo Epocha 1970.

Szigeti, László: Oktatásügyünk helyzete. Bratislava: 1995. /MKDMFüzetek./

Kozma, Tamás: Kisebbségi oktatás KözépEurópá ban. Budapest: Oktatáskutató Intézet 2003.

Hrubos, Ildikó: A „bolognai folyamat“. Budapest: Oktatáskutató Intézet 2002.

Berényi, József: Nyelvországlás. Bratislava: Fórum Alapítvány 1994.

Csáky, Pál: Magyarok Szlovákiában. Bratislava – Pozsony: Magyar Koalíció Információs Központja 1998.

Szarka, László: A szlovákok története. Budapest: Bereményi s. a. (Preložila Štefánia Kecskeméthyová)

LÁSZLÓ, BÉLA. Maďarské národnostné školstvo. In Madari na Slovensku (1989 – 2004) / Magyarok Szlovákiában (1989-2004). Editori: József Fazekas, Péter Huncík. Šamorín: Fórum inštitút pre výskum menšín. 2004. ISBN 978-80-89249-16-9.

Stránky: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17