Gábor Hushegyi: Výtvarné umenie, fotografia a architektúra


LITERATÚRA

Abelovský, Ján: Július Jakoby (1903_1985).

Bratislava: Popelka_Slovart 1994. 284 s. Andrási Gábor_Pataki Gábor_Szücs György –

Zwickl András: Magyar képzőművészet a 20.

században. Budapest: Corvina 1999. 290 s.

Cseh-Szlovákiai Magyar Képzőművészek Társasága_Csoportos kiállítás. Katalóg. Komárno: MDSZ_MISZ 1990. 46 s.

Dulla, Matúš: Architekt: Peter Pásztor. Bratislava: Meritum 1995.

Dulla, Matúš_Moravčíková, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava: Slovart 2002. 511 s.

Fitz Péter (red.): Kortárs Magyar Művészeti Lexikon. I_III. köt. Budapest: Enciklopédia Kiadó 1999_2001.

Geržová, Jana (red.): Slovník svetového a slovenského výtvarného umenia druhej polovice 20. storočia. Bratislava: Kruh súčasného umenia PROFIL 1999. 320 s.

Hodossy, Gyula (ed.): História Mosta Mária Valérie. Dunajská Streda: Lilium Aurum 2001. 102 s.

Hommage á Gyula Szabó. Katalóg. Lučenec: CSMKT_Novohradská galéria 1992. 44 s.

Hrabušický, Aurel_Macek, Václav: Slovenská fotografia 1925_2000. Bratislava: SNG 2001. 465 s.

Hushegyi, Gábor: Peter Rónai: Videoantológia.

OS,1997, 1, č. 8. (december), s. 80_82.

Hushegyi, Gábor (ed.): AtHIDalás_preMOSTenie

-BRIDGing: Stredoeurópske sympózium výtvarného umenia. Katalóg. Bratislava: Orman, s. r. o._MKKI 2000. 142 s.

Hushegyi Gábor: Ilona Németh. Bratislava: Kalligram 2001. 112 s.

Hushegyi, Gábor: The Importance. Position and Role of Studio erté (1987_1997) in the Art of (Czécho)Slovakia. In: Art Action 1958_1998. Ed. Richard Martel. Québec, Canada: Éditions Intervention 2001. s. 458_466.

Hushegyi, Gábor: Studio erté_prvé festivalové fórum alternatívneho umenia, umenia akcie v bývalom Československu. In: Umenie akcie 1965_1989. Ed. Zora Rusinová. Bratislava: SNG 2001. s. 219_221.

Hushegyi, Gábor: Vplyvy a stopy klasického maďarského konceptuálneho a neokonceptuálneho umenia v slovenskom umení ilustrované na diele Petra Rónaia. In: Geržová, Jana_Tatai Erzsébet (szerk.): Konceptuális művészet az ezredfordulón / Konceptuálne umenie na zlome tisícročí / Conceptual Art at the Turn of Millennium. Budapest

-Bratislava: AICA 2002. s. 68_88.

Hushegyi, Gábor: Bartusz György: Korok, korszakok, műfajok mezsgyéjének kétpólusú művészete / György Bartusz: Bipolar art on the bound of ages, eras and genres. Bratislava: Nadácia Kalligram 2004. 80 s.

 

Huszár, Tibor: Cigáni_Gypsies. Bratislava: Gemini 1993. 159 s.

Huszár, Tibor: Portréty_Portraits. Bratislava: Slovart 1995. 186 s.

Huszár, Tibor: Koloman Sokol: Sambo. Bratislava: Tibi 1998. 480 s.

Huszár, Tibor: New York_City of Tolerance. Bratislava: Logan Investment 2000. 160 s.

Kiss, Suzanne_Hushegyi, Gábor (eds.): At Home Gallery 1995_2000. Katalóg. Šamorín: At Home Gallery 2001. 87 s.

Kohút, Leo: František Reichentál_maliar, grafik, pedagóg. Bratislava: SNM_Múzeum židovskej kultúry 1998. 104 s.

Kubička Kucsera, Klára-Méry Gábor: Lipcsey György: Fába vésett sorsok. Šamorín: Méry Ratio 1995. 64 s.

Kubička Kucsera, Klára: Képünk. Bratislava: Szlovákiai Magyar Képzőművészek Társasága_AB Art 1999. 111 s.

Kubička-Kucsera, Klára: Élő építészet 2000. Organikus építészet Szlovákiában / Zivá architektúra 2000. Organická architektúra na Slovensku / Living Architecture 2000. Organic architecture in Slovakia. Katalógus. Bratislava: Spolok architektov Slovenska 2000. 55 s.

Macek, Václav_Hrabušický, Aurel: Peter Rónai: IN MEDIAS RES. Bratislava: Vydavateľstvo Fotofo 2000. 111 s.

MADI Art Periodical. No 4, 2003. 104 s.

Más realitás / Iná realita / Different Reality. Katalóg. Esztergom: Esztergomi Vármúzeum_SZMKT 1997. 55 s.

N. Mészáros, Júlia (ed.): Ilona Németh. Katalóg. Győ’r: Városi Művészeti Múzeum 2004. 79. s.

Rusinová, Z. (red.): Dejiny slovenského výtvarného umenia: Umenie 20. storočia. Bratislava: SNG 2000. 638 s.

Rusnáková, Katarína: Peter Rónai: Videoantológia. Žilina: PGU 1997. 121 s.

Rusnáková, Katarína: Ilona Németh_Jirí Surúvka: Pozvanie na návštevu / Invitation for a Visit. Bratislava: SNG 2001. 84 s.

H.Szabó, Kinga (ed.): Szabó Gyula-breviárium. Bratislava: Madách-Posonium 2001.

Szabó Lilla (ed.): „Külön világban és külön időben“: 20. századi magyar képzőművészet Magyarország határain kívül 1918-tól napjainkig. Budapest: Magyar Képzőművészek és Iparművészek Társasága 2001. 419 s.

Szlovákiai Magyar Képzőművészek Társasága_Második tagsági kiállítás. Katalógus. Komárom: SZMKT 1995. 36 s.

Tóth Lehel: Misztérium / Mystérium. Pozsony: AB-ART 1999. 63 s.

Új Atlantisz felé / Verso una nuova Atlantide / Towards a New Atlantis. Katalógus. 7. Nemzetközi Építészeti Biennále, Venezia. Budapest: Ludwig Múzeum 2000. 247 s.

Vesztróczy, Éva: A könyvillusztráció a szlovákiai magyar könyvkiadásban (1949_2000). In: Szabó Lilla (ed.): „Az elsüllyedt jelek.“ I. köt. A 20. századi könyvillusztráció Magyarország határain kívül. Budapest: Magyar Képzőművészek és Iparművészek Társasága 2003, s. 200-210.

HUSHEGYI, GÁBOR. Výtvarné umenie, fotografia a architektúra. In Madari na Slovensku (1989 – 2004) / Magyarok Szlovákiában (1989-2004). Editori: József Fazekas, Péter Huncík. Šamorín: Fórum inštitút pre výskum menšín. 2004. ISBN 978-80-89249-16-9.

Stránky: 1 2 3 4